Statsbesök från Island – dag 3

Fredagen den 19 januari fortsatte statsbesöket från Island. Statsbesökets tredje och sista dag ägde rum i Uppsala. På programmet stod bland annat besök på Sveriges lantbruksuniversitet SLU, Ångströmlaboratoriet och Uppsala universitet.

Vid besöket på Ångströmlaboratoriet berättade Pia Lindberg, Institutionen för kemi, om odling av gröna celler.

Vid besöket på Ångströmlaboratoriet berättade Pia Lindberg, Institutionen för kemi, om odling av gröna celler. Foto: Kungahuset.se

Statsbesökets sista dag inleddes på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Ultuna.Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kungaparet och presidentparet fick en introduktion av arbetet med hur vi som livsmedelskonsumenter kan göra hållbara val när det gäller mat, med hänsyn till ekonomiska, ekologiska, sociala och hälsomässiga aspekter.

Vidare diskuterades djurs välmående, med fokus på islandshästar inom turismsektorn. Tillsammans med Hólar University College på Island driver SLU ett projekt med uppskatta hur mycket vikt enskilda hästar förmår bära.

Annsofie Wahlström, SLU Future Foods programchef, berättar om hållbar matproduktion. SLU Future Food har som uppdrag att identifiera viktiga nyckelfrågor för framtidens matförsörjning och bidra till arbetet med att skapa hållbara livsmedelssystem.

Annsofie Wahlström, SLU Future Foods programchef, berättar om hållbar matproduktion. SLU Future Food har som uppdrag att identifiera viktiga nyckelfrågor för framtidens matförsörjning och bidra till arbetet med att skapa hållbara livsmedelssystem. Foto: Kungahuset.se

Nästa programpunkt var Ångströmlaboratoriet där flera av Uppsala universitets naturvetenskapliga institutioner finns. Institutionen för teknikvetenskap är en av dem. Där bedrivs ledande forskning inom hållbar teknik, energiförsörjning och livsvetenskap. Under besöket fick presidentparet och Kungaparet bland annat en introduktion till de två forskningsområdena förnybar energi och elenergiomvandling samt naturkatastroflära.

Presidentparet och Kungaparet välkomnas till Uppsala universitet, i kanslersrummet i universitetshuset, av Västgöta Nations manskör Korgossarna.

Presidentparet och Kungaparet välkomnas till Uppsala universitet, i kanslersrummet i universitetshuset, av Västgöta Nations manskör Korgossarna. Foto: Kungahuset.se

Därefter besöktes Uppsala universitet. Efter traditionsenlig välkomstceremoni följde två föreläsningar, It is written in the sky – The Uppsala Edda as mythological description of the sky above us, av professor Gisli Sigurdsson från Arni Magnusson-institutet om Uppsala-Eddan, och Uppsala and the Viking-Age heritage of Iceland av Neil Price, professor i arkeologi vid Uppsala universitet.

Universitetshuset är Uppsala universitets huvudbyggnad. Oscar II lade grundstenen en vårdag 1879 och den 17 maj 1887 kunde huset invigas. Arkitekten var Herman Teodor Holmgren.

Universitetshuset är Uppsala universitets huvudbyggnad. Oscar II lade grundstenen en vårdag 1879 och den 17 maj 1887 kunde huset invigas. Arkitekten var Herman Teodor Holmgren. Foto: Kungahuset.se

I universitetets bibliotek Carolina Rediviva visades sedan den 800-åriga Uppsala-Eddan, skriven av Snorre Sturlasson. Den har funnits i samlingarna sedan 1669, då den skänktes till universitetet av Magnus Gabriel de la Gardie.

Eliza Reid, president Jóhannesson, Drottningen och Kungen vid besöket på biblioteket Carolina Rediviva där den 800-åriga Uppsala-Eddan förevisades.

Eliza Reid, president Jóhannesson, Drottningen och Kungen vid besöket på biblioteket Carolina Rediviva där den 800-åriga Uppsala-Eddan förevisades. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Snorre Sturlassons Edda har också kallats den yngre eller prosaiska Eddan. Snorre Sturlasson skrev detta verk på Island i början av 1200-talet. Det är tänkt som en handledning i skaldekonsten.

Snorre Sturlassons Edda har också kallats den yngre eller prosaiska Eddan. Snorre Sturlasson skrev detta verk på Island i början av 1200-talet. Det är tänkt som en handledning i skaldekonsten. Foto: Kungahuset.se

På Uppsala slott presenterades sedan president Guðni Jóhannesson gåva till den svenska nationen, en bokdonation om 500 exemplar av den nya svenska översättningen av de isländska sagorna i fem volymer.

Efter en introduktion av professor emeritus Lars Lönnroth, som svarat för en stor del av översättningsarbetet, presenterade och överlämnade utrikesminister Gudlaugur Þór Þórðarson gåvan till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Landshövdingen Göran Enander stod därefter värd för en lunch.

Statsbesöket från Island avslutades efter lunchen med en avskedsceremoni på Uppsala slott.

Islands utrikesminister Gudlaugur Þór Þórðarson överlämnar bokgåvan, nyöversättningen av de isländska sagorna, till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Islands utrikesminister Gudlaugur Þór Þórðarson överlämnar bokgåvan, nyöversättningen av de isländska sagorna, till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Foto: Kungahuset