Inför statsbesöket från Island – intervju med ambassadör Håkan Juholt

Onsdagen den 17 januari kommer Islands president Guðni Thorlacius Jóhannesson till Sverige på inbjudan av Kungen. Sveriges ambassadör i Reykjavik Håkan Juholt deltar i det tre dagar långa statsbesöket. Han har tillsammans med ambassaden varit delaktig i planeringen.

Ambassadör Håkan Juholt.

Ambassadör Håkan Juholt. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Vilken är den svenska ambassadens roll i statsbesöket?

– Vårt intresse är att Sverige ska märkas så mycket som möjligt i Island under statsbesöket, men också att besöket ska ge resultat under många år framöver. Vi är delaktiga i att arbeta fram programmet och att ta fram underlag för de samtal som kommer att ske under dessa dagar. Det är en viktig uppgift för ambassaden att arbeta för ökad handel och besöksutbytet mellan våra länder och att allmänt öka intresset för Sverige i Island. Det har varit vår utgångspunkt i arbetet med statsbesöket.


Vad är det viktigaste i planeringen?

– Att säkerställa högsta kvalitet in i minsta detalj. Det är ett möte mellan statschefer och mellan regeringar, då ska allt vara av bästa kvalitet. Vi har därför jobbat för att få till såväl höjd som bredd, då vi vill nå fram till olika delar av det isländska samhället. Enkelt uttryckt kan man säga att det handlar om att identifiera kontakter, ämnen och arrangemang. Bärande för vår planering har varit att bygga vidare på vad som tidigare har uppnåtts och samtidigt så många frön för framtida samarbeten. Vi är angelägna om innehåll och resultat.


Vilka är de stora gemensamma frågorna för Island och Sverige?

– Våra två länder har mycket gemensamt och många likartade utmaningar för framtiden. Vår främsta uppgift är att åstadkomma hållbara samhällen och skapa förutsättningar för kommande generationer att leva hälsosamt, i frihet och trygghet. Vi behöver säkerställa hög nivå av utbildning och forskning, så att våra länder kan möta en allt hårdnande internationell konkurrens. Medborgarna ska erbjudas sjukvård och omsorg av högsta tänkbara kvalitet. Genom utveckling av olika former av distanslösningar kan vi göra det möjligt att leva, arbeta och driva företag både i städerna och på landsbygden.

Samtidigt har tilltagande urbanisering och rådande bostadsbrist gjort frågan om hållbar stadsplanering högaktuell i såväl Sverige som Island. Det handlar om hållbarhet i kommunikationer, handel, bostäder, elförsörjning och vatten. Allt detta kommer att kräva stora mått av nytänkande, innovationer, kraft och övertygelse. Störst möjlighet att klara våra löften till kommande generationer är om politiker, forskare, företagare och medborgare lär av varandra. Arbetet är konkret och det sker just nu.


Hur ser intresset ut för Sverige i dagens Island?

– Det finns ett stort intresse, men på ambassaden arbetar vi varje dag för att få det att öka ytterligare. Till exempel kommer ambassaden i Reykjavik visa webbsändningen från statschefernas uttalande den 17 januari och i samband med det arrangera ett seminarium om Sveriges och Islands statsskick. Kulturen i form av litteratur, musik, dans, film väcker ständigt intresset för Sverige bland nya generationer av islänningar. Vi läser våra båda länders författare, inte minst inom den spännande deckargenren och svensk barnlitteratur har en mycket stark ställning i Island. Det finns en stor nyfikenhet på våra skogar, slott och vackra städer. Och så delar vi det stora intresset för Eurovision Song Contest, för att inte tala om fotboll efter Lars Lagerbäck, Fotbolls EM och nu VM, dit båda våra länder har kvalificerat sig. Därtill finns bland många islänningar ett stort intresse för den svenska monarkin och kungliga familjen.

Läs mer om statsbesöket