Kungaparet besökte Säkerhetspolisen

Torsdagen den 11 januari besökte Kungaparet Säkerhetspolisens huvudkontor i Solna, för att få närmare information om myndighetens organisation och om de utmaningar som Säkerhetspolisen står inför.

Kungaparet tillsammans med generaldirektör Anders Thornberg och biträdande chef för Säkerhetspolisen Charlotte von Essen vid torsdagens besök på Säkerhetspolisens huvudkontor i Solna.

Kungaparet tillsammans med generaldirektör Anders Thornberg och biträdande chef för Säkerhetspolisen Charlotte von Essen vid torsdagens besök på Säkerhetspolisens huvudkontor i Solna. Foto: Säkerhetspolisen

Säkerhetspolisen skyddar Sveriges demokratiska system, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det görs genom att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet, bekämpa terrorism och skydda den centrala statsledningen.

Vid torsdagens besök på huvudkontoret i Solna berättade Säkerhetspolisen generaldirektör Anders Thornberg för Kungaparet om myndighetens organisation och om de utmaningar som Säkerhetspolisen står inför.

Under en rundvandring fick Kungaparet även möjlighet att träffa medarbetare vid myndigheten.

Säkerhetspolisen

Säkerhetspolisen är en självständig myndighet sedan 1 januari 2015, då Rikspolisstyrelsen och polismyndigheterna omorganiserades och blev en myndighet. Sverige fick därmed två polismyndigheter: Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.

Säkerhetspolisen har ungefär 1 200 medarbetare. De flesta är stationerade i Stockholm, men myndigheten har även regionala kontor i Umeå, Uppsala, Örebro, Linköping, Göteborg och Malmö.

Cirka hälften av Säkerhetspolisens medarbetare är poliser. Dessa arbetar till exempel som livvakter, utredare och spanare. Flera andra yrkeskategorier finns också representerade vid myndigheten, bland annat analytiker, tekniker, översättare, ekonomer, jurister, tolkar och administratörer.