Prins Daniel i Kiruna med Prins Daniels Fellowship

Måndagen den 18 december besökte Prins Daniel och inspiratörerna i Prins Daniels Fellowship Kiruna för att prata entreprenörskap med studenter vid Hjalmar Lundbohmsskolan och Luleå tekniska universitet.

Stina Bergfors och Prins Daniel talar entreprenörskap med elever vid Hjalmar Lundbohmsskolan.

Stina Bergfors och Prins Daniel talar entreprenörskap med elever vid Hjalmar Lundbohmsskolan. Foto: Kungahuset.se

Dagen inleddes på Hjalmar Lundbohmsskolan där moderator Leo Razzak tillsammans med Prinsen och entreprenörerna Stina Bergfors, United Screens, Filip Engelbert, Avito, och Elin Kling, The Wall, träffade gymnasieskolans elever.

Programmet startade med en aulaföreläsning och därefter fick några elever tillfälle att prata mer ingående om entreprenörskap, egna idéer och framtidsdrömmar i rundabordssamtal tillsammans med Prinsen och inspiratörerna.

Under eftermiddagen besökte Prinsen och inspiratörerna Luleå tekniska universitets Rymdcampus i Kiruna för ytterligare ett aulasamtal samt rundabordsdiskussioner med studenterna.

Dagen i Kiruna avrundades med en rundvandring och presentation av Institutet för rymdfysik, IRF, och Rymdcampus. För 20 år sedan startade Sveriges första – och fortfarande enda – civilingenjörsutbildning i rymdteknik vid Luleå tekniska universitet. Utbildningens första del görs i Luleå, den senare delen i Kiruna.

Dagen i Kiruna avrundades med en rundvandring och presentation av Institutet för rymdfysik, IRF, och Rymdcampus. För 20 år sedan startade Sveriges första – och fortfarande enda – civilingenjörsutbildning i rymdteknik vid Luleå tekniska universitet. Utbildningens första del görs i Luleå, den senare delen i Kiruna. Foto: Kungahuset.se

Om Prins Daniels Fellowship

Prins Daniels Fellowship och entreprenörskapsprogram syftar till att inspirera unga människor att bli entreprenörer och att stötta ett antal företag genom mentorskap. Projektet är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel och Kungl. Ingenjörs­vetenskaps­akademien (IVA).

Projektet lanserades i januari 2013.

Prins Daniels Fellowship har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare i ett expertråd som besöker gymnasieskolor, universitet och högskolor i Sverige för att inspirera unga människor och berätta om sina erfarenheter som entreprenörer. Läs mer om Prins Daniels Fellowship.

Om IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft.