Högtidliga audienser på Kungl. Slottet

Torsdagen den 7 december tog Kungen emot fyra nyutnämnda utländska ambassadörer på Kungl. Slottet vid högtidliga audienser.

Nigerias ambassadör Musa Ilu Muhammed tillsammans med UD:s introduktör Klas Gierow och följe vid ankomsten till Kungl. Slottet.

Nigerias ambassadör Musa Ilu Muhammed tillsammans med UD:s introduktör Klas Gierow och följe vid ankomsten till Kungl. Slottet. Foto: Kungahuset.se

Nigerias ambassadör anländer till Kungl. Slottet.

Nigerias ambassadör anländer till Kungl. Slottet. Foto: Kungahuset.se

De nyutnämnda ambassadörerna är Nigerias ambassadör Musa Ilu Muhammed, Pakistans ambassadör Ahmad Hussain Dayo, Dominikanska republikens ambassadör Laura Faxas och Slovakiens ambassadör Martina Balunova.

Ceremonimästare Odd Zschiedrich välkomnar Dominikanska republikens ambassadör Laura Faxas till Kungl. Slottet.

Ceremonimästare Odd Zschiedrich välkomnar Dominikanska republikens ambassadör Laura Faxas till Kungl. Slottet. Foto: Kungahuset.se

Vid ceremonin lämnar ambassadörerna sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungl. Slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.

Slovakiens ambassadör Martina Balunova med kreditivbreven.

Slovakiens ambassadör Martina Balunova med kreditivbreven. Foto: Kungahuset.se

Pakistans ambassadör Ahmad Hussain Dayo med kreditivbreven.

Pakistans ambassadör Ahmad Hussain Dayo med kreditivbreven. Foto: Kungahuset.se

Pakistans ambassadör vid Östra valvet efter audiensen.

Pakistans ambassadör vid Östra valvet efter audiensen. Foto: Kungahuset.se