Presentation av årets Nobelpristagare

Tisdagen den 5 december gav Kungaparet och Kronprinsessparet företräde för Nobelstiftelsens vd Lars Heikensten, Göran K Hansson, vice ordförande i Nobelstiftelsens styrelse, Svenska Akademiens ständiga sekreterare Sara Danius och Thomas Perlmann, sekreterare för Nobelkommittén för fysiologi eller medicin.

Prins Daniel, Drottningen, Kungen, Kronprinsessan, Sara Danius, Lars Heikensten, Göran K Hansson och Thomas Perlmann vid mötet på Kungl. Slottet.

Prins Daniel, Drottningen, Kungen, Kronprinsessan, Sara Danius, Lars Heikensten, Göran K Hansson och Thomas Perlmann vid mötet på Kungl. Slottet. Foto: Kungahuset.se

Under mötet fick Kungen, Drottningen, Kronprinsessan och Prins Daniel en presentation av 2017 års Nobelpristagare.

Fysikpriset tilldelas Rainer Weiss, Barry Barish och Kip Thorne (USA),”för avgörande bidrag till LIGO-detektorn och observationen av gravitationsvågor”.

Kemipriset tilldelas Jacques Dubochet (Schweiz), Joachim Frank (USA) och Richard Henderson (Storbritannien), ”för utveckling av kryoelektronmikroskopi för högupplösande strukturbestämning av biomolekyler i lösning”.

Fysiologi- eller medicinpriset tilldelas Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash och Michael W. Young (USA), ”för deras upptäckter av molekylära mekanismer som styr cirkadisk rytm”.

Litteraturpriset tilldelas Kazuo Ishiguro (Storbritannien),”som i romaner med stark känslomässig verkan har blottat avgrunden under vår skenbara hemhörighet i världen”.

Fredspriset tilldelas ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons),”för deras arbete med att uppmärksamma de katastrofala humanitära konsekvenserna av all användning av kärnvapen, och för deras banbrytande insatser för att åstadkomma ett fördragsbaserat förbud mot sådana vapen”.

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne tilldelas Richard H. Thaler (USA), "för hans bidrag till beteendeekonomi".

Nobelstiftelsen

Nobelstiftelsen instiftades år 1900 och har det ekonomiska ansvaret för förvaltningen av Alfred Nobels donation. Stiftelsen tillhandahåller medlen till prisen men deltar inte i valprocessen. Stiftelsen sköter alla praktiska arrangemang kring utdelningsceremonin och den åtföljande banketten.

Nobelkommittéer

Ansvaret att utse Nobelpristagare är fördelat mellan olika institutioner. Till exempel är det Kungliga Vetenskapsakademin som delar ut prisen i fysik och kemi, medan Svenska Akademien delar ut priset i litteratur. Varje institution väljer en särskild Nobelkommitté som har till uppgift att sköta nominerings- och utredningsarbetet.