Drottningen i möte med World Childhood Foundation

Måndagen den 4 december deltog Drottningen i World Childhood Foundations styrelsemöte som hölls på Kungl. Slottet.

Under mötet på Kungl. Slottet.

Under mötet på Kungl. Slottet. Foto: Kungahuset.se

World Childhood Foundation

Drottningen är World Childhood Foundations grundare och hedersordförande. Childhoods arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och är religiöst och politiskt oberoende. Childhood har kontor i Sverige, Brasilien, Tyskland och USA.