Kungen vid IVA:s teknikresa till Lund och Malmö

Den 29 och 30 november deltog Kungen i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA:s) teknikresa till Lund och Malmö.

Under besöket på Sony Mobile i Lund träffar delegationen studenter som deltar i programmet Tekniksprånget. Det är ett praktikprogram för att locka fler ungdomar till högre tekniska utbildningar. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) ligger bakom initiativet.

Under besöket på Sony Mobile i Lund träffar delegationen studenter som deltar i programmet Tekniksprånget. Det är ett praktikprogram för att locka fler ungdomar till högre tekniska utbildningar. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) ligger bakom initiativet. Foto: Elin Vinger Elliot

Syftet med resan var att studera hur innovationsklimat och entreprenörskap inom olika branscher i regionen kan skapa företag, arbetstillfällen och bidra till god stadsutveckling.

Kommersialisering av forskning, kompetensförsörjning och stadsutveckling är temat för teknikresan till Lund och Malmö. Delegationen består av runt 25 representanter från akademi och näringsliv och leds av IVA:s preses Leif Johansson.

Lund onsdag 29 november

I Lund besökte Kungen tillsammans med delegationen inkubatorer och storföretag för att ta del av hur forskningsresultat omvandlas till affärer. Bland annat besöktes VentureLab och Medicon Village.

Även frågor om kompetensförsörjning och regionens konkurrenskraft var i fokus under dagen då företaget Sony besöktes liksom forskningslaboratoriet MAX IV.

Under besöket på Sony Mobile i Lund. Företaget driver en intern inkubator i samarbete med uppstartsföretag, universitet och näringsliv.

Under besöket på Sony Mobile i Lund. Företaget driver en intern inkubator i samarbete med uppstartsföretag, universitet och näringsliv. Foto: Elin Vinger Elliot

Malmö torsdag 30 november

Under torsdagen fortsätter teknikresan i Malmö där inriktningen är hur stadsutveckling och näringslivets utveckling kan gynna varandra. Bland annat besöks Malmö stad, Massive Entertainment och Hyllie Innovation Center.

Kungl. Ingenjörs­vetenskaps­akademien (IVA)

IVA är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft.

IVA är Sveriges näst yngsta Kungliga akademi och bildades så sent som 1919, men samtidigt är Kungl. Ingenjörsvetenskaps­akademien världens äldsta ingenjörsvetenskapsakademi.