Kungen vid seminarium om arkitektur och stadsbyggande

Tisdagen den 28 november närvarade Kungen vid det tredje seminariet i serien Skönhet och beständighet, om arkitektur och stadsbyggande.

Vid ankomsten till Konstakademien.

Vid ankomsten till Konstakademien. Foto: Kungahuset.se

Det tredje seminariet i serien Skönhet och beständighet, med underrubriken Verklighet och möjlighet, ägde rum på Konstakademien.

Vid tidigare seminarium har arkitekter, fastighetsägare och byggare diskuterat kring vilken stad vi vill ha med ämnen som byggnaders tekniska livslängd, behovet av att ta vara på värdefulla stadsrum och bebyggelse.

Inriktningen för det tredje seminariet var att se frågorna ur en bred synvinkel: från övergripande perspektiv till konstnärens individuella förhållningssätt.

Seminariet arrangerades på Kungens initiativ genom Kungl. Hovstaterna och Kungl. Akademien för de fria konsterna.

Paneldiskussion med, fr.v.:Kerstin Brunnberg (moderator) Tina Saaby, stadsarkitekt i Köpenhamn; Henrik Nerlund, sekreterare i Rådet till skydd för Stockholms skönhet; Charlotte Gyllenhammar, konstnär och ledamot i Kungl. Akademien för de fria konsterna, samt Viktor Barth-Kron, journalist vid Dagens Nyheter.

Paneldiskussion med, fr.v.:Kerstin Brunnberg (moderator) Tina Saaby, stadsarkitekt i Köpenhamn; Henrik Nerlund, sekreterare i Rådet till skydd för Stockholms skönhet; Charlotte Gyllenhammar, konstnär och ledamot i Kungl. Akademien för de fria konsterna, samt Viktor Barth-Kron, journalist vid Dagens Nyheter. Foto: Kungahuset.se