Kronprinsessan vid The Global Ocean and the Future of Humanity

Tisdagen den 28 november närvarade Kronprinsessan vid seminariet The Global Ocean and the Future of Humanity som hölls på Kungl. Vetenskapsakademien. Seminariets huvudtalare var professor Rashid Sumaila, mottagare av Volvos miljöpris 2017.

Carl Folke, Rashid Sumaila, Kronprinsessan och Beatrice Crona.

Carl Folke, Rashid Sumaila, Kronprinsessan och Beatrice Crona. Foto: Alexander Larsson Vierth/TT

Huvudtalare vid tisdagseftermiddagens seminarium The Global Ocean and the Future of Humanity var Rashid Sumailas, professor vid University of British Columbia i Kanada. Hans forskning handlar om alla delar av hoten mot världshaven; överfiske, oljeutsläpp, plastföroreningar, klimatförändring och försurning av haven. Men han har också presenterat lösningar för hur de marina resurserna bör förvaltas.

Rashid Sumaila tilldelas Volvos miljöpris 2017.

Under eftermiddagen hölls även presentationer av Maria van Berlekom, Sida, Beatrice Crona, Stockholm Resilience Centre, Carl Folke, Beijer Institutet och Stockholm Resilience Centre.

Seminariets moderator var Henrik Österblom, Stockholm Resilience Centre.

Kronprinsessan FN-ambassadör för globala mål

Kronprinsessan är en av 17 ambassadörer som utsetts att delta i Sustainable Development Goals (SDG) Advocacy Group. Gruppens uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.

Kronprinsessan arbetar framförallt med frågor som rör vatten och hälsa.