Prins Carl Philip besökte Business Sweden

Fredagen den 24 november besökte Prins Carl Philip Business Sweden. Organisationen är värd för de två företagsdelegationer som reser till Hongkong tillsammans med Prins Carl Philip.

Prins Carl Philip tillsammans med Business Swedens vd Ylva Berg och vice vd Fredrik Fexe.

Prins Carl Philip tillsammans med Business Swedens vd Ylva Berg och vice vd Fredrik Fexe. Foto: Business Sweden

Besöket på Business Sweden inleddes med att vd Ylva Berg berättade om Business Swedens verksamhet. Därefter följde en rundvandring på kontoret och Prinsen fick då tillfälle att träffa medarbetare.

Som avslutning på besöket tog Prinsen del av mer information om Business Swedens arbete utomlands och om det kommande besöket till Hongkong.

Prins Carl Philip besöker Hongkong 5–7 december tillsammans med två företagsdelegationer. Syftet med besöket är att främja svenskt näringsliv samt att lyfta svenska intressen inom design och utbildning. Business Sweden står värd för företagsdelegationerna.

Den ena delegationen består av representanter från svenska företag som deltar vid Hong Kong Business of Design Week (BoDW). BoDW är Asiens största årligen återkommande designevent och innefattar utställningar, seminarier, utbildningssamarbeten etc. Allt med fokus på design och kreativitet.

Den andra delegationen består av representanter från svenska företag inom den nya branschorganisationen Swedish Edtech Industry (EdTech). Organisationens fokus är digitaliseringens möjligheter och effekter i utbildningssystemet. Resan till Hongkong är organisationens första internationella resa.