Kungen överlämnade regementsfana till Livgardet

Fredagen den 24 november överlämnade Kungen en ny regementsfana till Livgardet vid en ceremoni på Kungl. Slottets inre borggård.

Kungen överlämnar förbandsfana till regementschef överste Laura Swaan Wrede.

Kungen överlämnar förbandsfana till regementschef överste Laura Swaan Wrede. Foto: Kungahuset.se

Den gamla fanan som nu är utsliten har Livgardet haft i 17 år. Kungen höll tal när den nya överlämnades vid fredagens ceremoni på Inre borggården:

Det var den 14 januari år 1521 som 16 unga män avdelades att akta Gustaf Vasas liv. Ända sen dess har förbandet varit direkt knutet till Kungahuset. Det betyder att Livgardet om bara några år fyller 500 år, och är ett av världens äldsta förband.

[ … ]

Det är en stor glädje att få överlämna detta nya fälttecken till Livgardet. När jag nu överlämnar fälttecknet till Er så erhåller Ni en viktig symbol. Ett fälttecken bidrar till att skapa en stolthet och en tydlig identitet för förbandet. Men det innebär också en förpliktelse: att som medarbetare vid Livgardet göra sitt bästa i alla lägen, samt att slå vakt om de grundvärderingar som Sveriges rike och Försvarsmakten vilar på.

H.M. Konungen

Under ceremonin på Inre borggården.

Under ceremonin på Inre borggården. Foto: Kungahuset.se

Därefter överlämnade Kungen den nya fanan till regementschef överste Laura Swaan Wrede.

Under ceremonin stod delar av Livgardet uppställda på Inre borggården med Grenadjärkompaniet samt Arméns musikkår och Livgardets dragonmusikkår.

Kungen och Livgardets chef Laura Swaan Wrede överser Grenadjärkompaniets marsch över Norrbro.

Kungen och Livgardets chef Laura Swaan Wrede överser Grenadjärkompaniets marsch över Norrbro. Foto: Kungahuset.se

Fanan som är ritad av konstnärinnan Kristina Holmgård Semitjov har tagit kring 2 500 timmar att färdigställa, ett hantverk som utfördes av Handarbetets Vänner.

Fanan som är ritad av konstnärinnan Kristina Holmgård Semitjov har tagit kring 2 500 timmar att färdigställa, ett hantverk som utfördes av Handarbetets Vänner. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Fälttecken

Försvarsmaktens förband tilldelas nytt fälttecken när de t.ex. har ny- eller omorganiserats eller när det gamla fälttecknet blivit utslitet. Fälttecken är samlingsbenämningen på fanor, standar, dragonfanor, tretungad svensk fana och tretungad svensk flagga (inom flottan benämns tretungad svensk fana för flagga) samt kommandoflaggor/kommandotecken. Fälttecknets uppgift var från början att visa var ett visst förband befann sig under strid.

Traditionen med fanspikning återupptogs på 2000-talet och ceremonin hålls på Armémuseum i Stockholm.

Traditionen med fanspikning återupptogs på 2000-talet och ceremonin hålls på Armémuseum i Stockholm. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Fanspikning

Fredagen den 8 april 2016 skedde en traditionell fanspiknings­ceremoni på Armémuseum för Livgardets nya fana.

De gamla fanspikningsceremonierna är från 1500-talet. Då spikade varje soldat i en egen spik för att fästa fanan. Det var liktydigt med att skriva under ett kontrakt – man hade förbundit sig att tjäna kompaniet så länge fanan var i behåll.

Traditionen med fanspikning återupptogs på 2000-talet och ceremonin hålls på Armémuseum i Stockholm. Tännlikorna, korta mässingsspikar, som fäster fanan/flaggan vid stången, är halvt islagna för att förbandschefen med medarbetare ska kunna slå i var sin tännlika under högtidliga former.

Det hela avslutas med att förbandet får utkvittera fälttecknet med alla tillbehör och fodral och sedan tar med det i väntan på den högtidliga överlämningsceremonin.