Drottningen och Prinsparet vid Olikheter lika med styrkor

Tisdagen den 21 november bjöd Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias stiftelse in till ett seminarium på Kungl. Slottet. Temat var dyslexi och styrkan med att vara olika – i samhället, skolan och på arbetsmarknaden.

Prinsparet under seminariet på Kungliga slottet.

Prinsparet under seminariet på Kungliga slottet. Foto: Kungahuset.se

Drottningen och Prinsparet deltog i symposiet i som ägde rum i Bernadottebiblioteket. Inbjudna var representanter från organisationer, näringsliv och forskningsvärlden, som under eftermiddagen lyssnade till bland andra Susanna Cederquist, föreläsare och grundare av företaget En Bild av Dyslexi, entreprenören och företagsledaren Pigge Werkelin, idéhistoriker Gustav Källstrand, Elin Öberg, regionchef vid rekryteringsföretaget TNG, och utbildningsminister Gustav Fridolin.

Under samtalen om att se olikheter som en tillgång, i skolan och i arbetslivet.

Under samtalen om att se olikheter som en tillgång, i skolan och i arbetslivet. Foto: Kungahuset.se

Stiftelsens verksamhetschef Sofia Ewerlöf hälsade välkommen till dagen i Bernadotte­biblioteket och berättade om Dyslexialand, ett projekt som stiftelsen initierat för att informera om och dela erfarenheter av dyslexi. Här samlas berättelser av personer som kommit dit de är tack vare sin dyslexi.

Därefter talade Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia:

Sedan vi startade vår stiftelse om näthat och dyslexi så har många barn och vuxna hört av sig till oss och berättat sina egna historier. Det visar vikten av att vi, som deltagare i stiftelsens projekt Dyslexialand, har en viktig roll som förebilder. Vikten av att belysa dyslexi ska verkligen inte underskattas.

[ … ]

Ett samhälle som har plats för olika slags begåvningar, är ett samhälle där fler kan komma till sin rätt. Det är något som alla vinner på. Och det är också temat för den här dagen: att olikheter är lika med styrkor.

H.K.H. Prins Carl Philip och H.K.H. Prinsessan Sofia

Musikern Vera Nord framförde ”Skriver i granit”, ackompanjerad av Lisa Lindal på flygel. Låten presenterades som Dyslexialands nationalsång.

Musikern Vera Nord framförde ”Skriver i granit”, ackompanjerad av Lisa Lindal på flygel. Låten presenterades som Dyslexialands nationalsång. Foto: Kungahuset.se

Susanna Cederqvist berättade om forskning kring styrkor med dyslexi. Hon framhöll att vi alla är olika av naturen och att det är så det ska vara, dyslexi är en naturlig konsekvens av ett annat sätt att fungera. Det onaturliga ligger i att försöka pressa in alla i samma ram istället för att se varje individs unika potential.

Därefter berättade entreprenören Pigge Werkelin sin historia om hur dyslexin gjorde att han lärde sig att bli bästa på att vara sämst; och hur det i sin tur gjort honom orädd att fråga, våga och agera.

Efter en kaffepaus talade rekryteringsexpert Elin Öberg om vägar att gå för att lyckas få mångfald och en mer blandad sammansättning i arbetsgrupper. Nobelexpert Gustav Källgren talade om personligt och eget driv som egenskaper som gör en Nobelpristagare.

Olikheter lika med styrkor – var ämnet för seminariet i Bernadottebiblioteket.

Olikheter lika med styrkor – var ämnet för seminariet i Bernadottebiblioteket. Foto: Kungahuset.se

Eftermiddagen avrundades med samtal kring borden. Seminariedeltagarna diskuterade frågeställningar som varför likhet premieras samt hur man inom skola och arbetsliv ska se olikheter som en tillgång.

Avslutningsvis samtalade Sofia Ewerlöf och utbildningsminister Gustav Fridolin kring inlärningsmetoder, behovet av att tidigt få rätt stöd, om att våga ligga på gränsen av sin förmåga och att främja en miljö där man vågar, också att svara fel.

Bernadottebiblioteket i Kungl. Slottets nordöstra flygel.

Bernadottebiblioteket i Kungl. Slottets nordöstra flygel. Foto: Kungahuset.se

Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias stiftelse

Syftet med stiftelsen är att motverka mobbning med visionen att barn och unga ska ha rätt och möjlighet att få vara sig själva. Arbetet riktar främst in sig på att motverka näthat och sprida kunskap om dyslexi. Till grund för stiftelsens arbete ligger Prinsparets engagemang i dessa frågor.

Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias stiftelse bildades i samband med bröllopet den 13 juni 2015.