Kungaparet vid Stockholm Human Rights Award

Måndagen den 20 november närvarade Kungaparet vid utdelningen av Stockholm Human Rights Award 2017. Årets utmärkelse delades ut till Internationella brottmålsdomstolen (ICC) under en ceremoni på Berwaldhallen i Stockholm.

Kungaparet och Anne Ramberg, generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund, vid ankomsten till Berwaldhallen.

Kungaparet och Anne Ramberg, generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund, vid ankomsten till Berwaldhallen. Foto: Johan Jeppsson/IBL

Stockholm Human Rights Award delas ut varje år av Sveriges advokatsamfund, International Bar Association och International Legal Assistance Consortium till en person eller organisation som har arbetat för att främja internationell rättvisa och att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna.

Under ceremonin i Berwaldhallen delade Kungen ut Stockholm Human Rights Award 2017 till Internationella brottmålsdomstolen (ICC). ICC:s ordförande presidenten Silvia Fernández de Gurmendi tog emot utmärkelsen.

Internationella brottmåls­domstolen (ICC)

ICC har sitt säte i Haag, är den enda permanenta internationella brottmålsdomstolen i sista instans, och har mandat att bekämpa straffrihet för de allvarligaste brotten som angår världssamfundet, med full respekt för de rättigheter som tillkommer misstänkta och åtalade i en rättssäker process. Domstolen inrättades när Romstadgan – den rättsliga grunden för ICC:s tillkomst – trädde i kraft den 1 juli 2002 efter att ha ratificerats av 60 länder. Därefter har antalet konventionsländer mer än fördubblats och är för närvarande 124.

ICC bekämpar engagerat straffrihet för avskyvärda brott som hotar världens fred, säkerhet och välfärd i enlighet med Romstadgan och spelar en avgörande roll i att främja rättsstatliga värderingar och rättssäkerhet i världen.