Kungaparet, Kronprinsessan och Prinsessan Sofia i möte med Global Child Forum

Onsdagen den 15 november deltog Kungaparet, Kronprinsessan och Prinsessan Sofia i Global Child Forums årliga partnerdag tillsammans med organisationens företags- och kunskapspartners. Mötet hölls i Bernadottebiblioteket på Kungl. Slottet.

Global Child Forum initierades av Kungafamiljen år 2009. Kungen som är organisationens hedersordförande öppnade onsdagens möte.

Global Child Forum initierades av Kungafamiljen år 2009. Kungen som är organisationens hedersordförande öppnade onsdagens möte. Foto: Kungahuset.se

Kungen, Global Child Forums hedersordförande, öppnade mötet i Bernadottebiblioteket och sa:

Det har alltid varit viktigt att våra beslut grundas på solida fakta. Men idag, i en tid av informations­överflöd, tror jag att det är viktigare än någonsin.

Det är egentligen ganska enkelt: ju mer vi vet, desto bättre kan vi åstadkomma. Därför är jag särskilt stolt över Global Child Forums insatser för att samla in och sprida kunskap och bästa praxis kring barns rättigheter.

Children’s Rights and Business Atlas, som utvecklats tillsammans med UNICEF, är ett bra exempel på detta viktiga arbete.

Dagens sammankomst är ett annat exempel, eftersom vi kommer att fokusera på vad olika sektorer kan lära av varandra när det gäller att förbättra barns liv.

H.M. Konungen

Global Child Forum verkar genom att bedriva forskning, presentera fallstudier, samla ledare från företag, myndigheter, den akademiska världen och samhället för informationsutbyte och lära av bästa praxis från alla delar av världen.

Global Child Forum initierades av Kungafamiljen år 2009. Kungen som är organisationens hedersordförande öppnade onsdagens möte.

Global Child Forum initierades av Kungafamiljen år 2009. Kungen som är organisationens hedersordförande öppnade onsdagens möte. Foto: Kungahuset.se

Förmiddagens möte där bland annat organisationens företags- och kunskapspartner deltog hade fokus på vad olika sektorer kan lära av varandra.

Kronprinsessan var, i egenskap av ambassadör för FN:s globala hållbarhetsmål, mötets första talare. Kronprinsessan framhöll i sitt tal hur alla de 17 globala mål, som världens ledare har förbundit sig till, rör barns rättigheter:

Det viktigaste man måste förstå om de globala målen är att de egentligen inte är en lista över mål. De utgör snarare ett nätverk eller ett system.

Det enda sättet att framgångsrikt uppnå ett mål är att också arbeta med de andra målen. De kan inte bockas av ett efter ett. De är alla sammanlänkade.[ … ]

De är alla – direkt eller indirekt – mål som rör barns rättigheter. Och inget av dem kan uppnås utan den privata sektorns aktiva deltagande. [...]

Företag verkar globalt och lokalt. De är arbetsgivare, investerare och leverantörer. De har stor betydelse för lokalsamhällen och människors vardag. Och som vi alla vet, är det där de verkliga förändringarna sker.

H.K.H. Kronprinsessan

Under mötet

Under mötet. Foto: Kungahuset.se

Vidare under förmiddagen gavs exempel på hur telekomoperatörernas internationella branschorganisation GSMA tillsammans med många nätverksoperatörer och flera hundra mobilsystemföretag arbetar med Agenda 2030.

Andra exempel var hur bankvärlden stödjer barnrätts­principerna som har tagits fram av UNICEF, Rädda Barnen och Global Compact, och genomfört en kartläggning av verksamheten för att säkerställa att barns rättigheter respekteras och för att identifiera särskilda riskområden.

Samtalen rörde också vikten av att lyfta frågor om barnets rättigheter och de globala målen från att vara en fråga om filantropi till att bli en del av företagens kärnvärden.

Mötet avrundades med en presentation av kommande forum och projekt samt en presentation av vidareutvecklingen av Children’s Rights and Business Atlas. Det är en webbaserad atlas framtagen, av Global Child Forum tillsammans med UNICEF, som hjälper företag att bland annat bli medvetna om riskfaktorer som finns vad gäller barns rättigheter inom olika branscher.

Drottningen avslutade möte med att berätta om hur allt började:

Drivkraften är viljan att sprida kunskap om frågor om barn och ungas rättigheter med förhoppningen om att barns rättigheter ska vara en naturlig del i vårt samhälle.

H.M. Drottningen

Drottning avtackade också Ulf Karlberg som under flera år varit Global Child Forums styrelseordförande.

Global Child Forum

Global Child Forum initierades av Kungafamiljen 2009 och är en oberoende plattform som samlar världsledande intressenter för fördjupad dialog och ökad kunskap om barns rättigheter. Målet är att identifiera lösningar kring de mest angelägna frågorna när det gäller företagens möjligheter att påverka barns rättigheter.