Styrelsemöte i stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond

Tisdagen 14 november hade styrelsen för Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö sammanträde. Kungen är stiftelsens ordförande.

Kungen tillsammans med, från vänster, professor Lars Ericson, ordförande i beredningsgruppen för gästprofessuren, Birgit Erngren Wohlin, sekreterare, professor Kerstin Fredga, SkogD (doktor i skogsvetenskap) Björn Hägglund samt överintendent Jan Lindman, skattmästare. F

Kungen tillsammans med, från vänster, professor Lars Ericson, ordförande i beredningsgruppen för gästprofessuren, Birgit Erngren Wohlin, sekreterare, professor Kerstin Fredga, SkogD (doktor i skogsvetenskap) Björn Hägglund samt överintendent Jan Lindman, skattmästare. Foto: Kungahuset.se

Stiftelsens ändamål är att ”främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald”.