Kungen, Kronprinsessan och Prins Carl Philip i möte om Aurora 17

Tisdagen den 14 november gav Kungen, Kronprinsessan och Prins Carl Philip företräde för överbefälhavare Micael Bydén och generalmajor Bengt Andersson, övningsledare för Aurora 17.

Kronprinsessan, Kungen, överbefälhavare Micael Bydén, generalmajor Bengt Andersson och Prins Carl Philip vid mötet på Kungliga slottet.

Kronprinsessan, Kungen, överbefälhavare Micael Bydén, generalmajor Bengt Andersson och Prins Carl Philip vid mötet på Kungliga slottet. Foto: Kungahuset.se

Under mötet på Kungl. Slottet redogjorde överbefälhavare Micael Bydén och generalmajor Bengt Andersson, övningsledare Aurora 17, för resultat och slutsatser av försvarsmaktsövningen.

Aurora 17 genomfördes 11–29 september och var den största militär­övningen i Sverige på över 20 år. Samtliga stridskrafter och fler än 19 000 män och kvinnor, varav en fjärdedel från Hemvärnet, deltog. Även flera svenska myndigheter medverkade liksom 2 000 militärer från USA, Finland, Frankrike, Estland, Lettland, Litauen, Danmark och Norge.

Förband i hela Sverige berördes, men de största övningsområdena var i Mälardalen och Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg.

Kungen och Prins Carl Philip besökte försvarsmaktsövningen vid två tillfällen, dels på Gotland dels i Västerljung och Fyrudden i Södermanland.