Högtidliga audienser på Kungl. Slottet

Torsdagen den 9 november tog Kungen emot fyra nyutnämnda utländska ambassadörer på Kungl. Slottet vid högtidliga audienser.

Zambias ambassadör Rose Salukatula, med kreditivbrevet, vid ankomsten till Kungl. Slottet.

Zambias ambassadör Rose Salukatula, med kreditivbrevet, vid ankomsten till Kungl. Slottet. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

De nyutnämnda ambassadörerna är Irlands ambassadör Dympna Hayes, Ungerns ambassadör Adrien Müller, Tunisiens ambassadör Moez Mehdi Mahmoudi och Zambias ambassadör Rose Salukatula.

Tunisiens ambassadör Moez Mehdi Mahmoudi.

Tunisiens ambassadör Moez Mehdi Mahmoudi. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

Ungerns ambassadör Adrien Müller, med kreditivbrevet.

Ungerns ambassadör Adrien Müller, med kreditivbrevet. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

Irlands ambassadör Dympna Hayes tillsammans med UD:s introduktör Ingrid Hjelt af Trolle och Louise Smyth, Irlands ambassad.

Irlands ambassadör Dympna Hayes tillsammans med UD:s introduktör Ingrid Hjelt af Trolle och Louise Smyth, Irlands ambassad. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

Tunisiens ambassadör Moez Mehdi Mahmoudi anländer till Kungliga slottet i Karl XV:s paradkupé.

Tunisiens ambassadör Moez Mehdi Mahmoudi anländer till Kungliga slottet i Karl XV:s paradkupé. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

Vid ceremonin lämnar ambassadörerna sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungl. Slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.

Hästarna med guldbeslagna seldon.

Hästarna med guldbeslagna seldon. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna