Kronprinsessan i möte med Svenska Lottakåren

Tisdagen den 7 november gav Kronprinsessan företräde för generalsekreterare Heléne Rådemar och rikslottachef Barbro Isaksson på Kungl. Slottet. Kronprinsessan är beskyddare av Svenska Lottakåren.

Kronprinsessan tillsammans med rikslottachef Barbro Isaksson och generalsekreterare Heléne Rådemar vid mötet på Kungl. Slottet.

Kronprinsessan tillsammans med rikslottachef Barbro Isaksson och generalsekreterare Heléne Rådemar vid mötet på Kungl. Slottet. Foto: Kungahuset.se

Under mötet fick Kronprinsessan en uppdatering om vad som är på gång inom Lottakåren.

Svenska Lottakåren

Svenska Lottakåren är en ideell, allmännyttig och partipolitiskt obunden frivillig försvarsorganisation som ger kvinnor konkreta möjligheter att engagera sig i frågor som rör samhällets säkerhet, både nationellt och internationellt.

Lottorna anordnar både civil och militär utbildning för sina medlemmar inom ämnesområdena organisations- och omvärldskunskap, krisberedskap, information och kommunikation, totalförsvarskunskap, ytövervakning, ledningsstöd, underhållstjänst och logistik samt ledarskap.