Kungen närvarade vid högtidsgudstjänst för reformationsåret

Söndagen den 29 oktober närvarade Kungen vid en högtidsgudstjänst i Uppsala domkyrka med anledning av reformationsåret. Under 2017 firas att det var 500 år sedan Luther spikade upp sina 95 teser mot avlaten på dörren till slottskyrkans i Wittenberg 31 oktober 1517.

Kungen och ärkebiskop Antje Jackelén anländer till högtidsgudstjänsten i Uppsala domkyrka.

Kungen och ärkebiskop Antje Jackelén anländer till högtidsgudstjänsten i Uppsala domkyrka. Foto: Anders Wiklund/TT

I Uppsala domkyrka togs Kungen emot av ärkebiskop Antje Jackelén, över­hovpredikanten biskop Johan Dalman och domprost Annica Anderbrant. I vapenhuset skrev Kungen i domkyrkans gästbok.

Temat för gudstjänsten var ”Jag skäms inte för evangeliet – Reformationen 500 år” och den inleddes av Jakob Schwarz, Svenska kyrkans unga och ärkebiskop Antje Jackelén.

Överhovpredikanten biskop Johan Dalman assisterade ärkebiskopen vid utdelandet av nattvarden.

Under gudstjänsten höll statsminister Stefan Löfven ett anförande.

Statsminister Stefan Löfven höll ett anförande under gudstjänsten.

Statsminister Stefan Löfven höll ett anförande under gudstjänsten. Foto: Anders Wiklund/TT

Kungen och statsminister Stefan Löfven närvarade vid gudstjänsten i Uppsala domkyrka med anledning av reformationens 500-årsjubileum.

Kungen och statsminister Stefan Löfven närvarade vid gudstjänsten i Uppsala domkyrka med anledning av reformationens 500-årsjubileum. Foto: Anders Wiklund/TT

Reformationen

Reformationen är benämningen på de rörelser inom den västerländska kristendomen som pågick under flera hundra år med början under 1200-talet och som fick till följd att olika protestantiska eller reformerta samfund, såsom den lutherska, den reformerta och den anglikanska kyrkan samt radikal-reformatoriska grupper såsom anabaptisterna och unitarierna på 1500-talet knoppades av från Romersk-katolska kyrkan.

Ordet reformation kommer från latinets reformatio som betyder "återge något dess ursprungliga form", ’förnya’ eller ’ge ny form’.