Prins Carl Philip vid IVA:s högtids­sammankomst

Fredagen den 27 oktober närvarade Prins Carl Philip vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) högtidssammankomst i Stockholm.

Prins Carl Philip delar ut IVAs stora guldmedalj till civilingenjör Anders Scharp.

Prins Carl Philip delar ut IVAs stora guldmedalj till civilingenjör Anders Scharp. Foto Fredrik Sandberg/TT

Högtidssammankomsten inleddes på Konserthuset där IVA:s preses, ordförande Leif Johansson, öppnade sammankomsten.

Därefter framförde docent Eva Rudberg ett minnestal över Sven Markelius och Uno Åhrén. Uno Emrik Åhrén (1897–1977) var svensk arkitekt, konsthantverkare, skriftställare och framstående stadsplanerare. Han blev känd som en av funktionalismens främsta företrädare i Sverige och ingick 1933–47 i den banbrytande Bostadssociala utredningen.

Uno Åhrén var Sveriges förste professor i stadsbyggnad. Sven Gottfrid Markelius (1889–1972) var svensk arkitekt som främst arbetade i den funktionalistiska stilen. Sven Markelius var bland annat stadsplanedirektör i Stockholm under åren 1944–1954 och präglade under denna tid planeringen och utbyggnaden av Stockholms förstäder.

År 1928 ritade Sven Markelius tillsammans med Uno Åhrén kårhuset vid Tekniska Högskolan i Stockholm, vilken var den första större offentliga funktionalistiska byggnaden i Sverige

Under ceremonin i Konserthuset delade Prins Carl Philip sedan ut IVA:s stora guldmedalj till civilingenjör Anders Scharp för sina stora insatser som företagsledare i Electrolux och styrelseordförande i en lång rad av Sveriges främsta exportföretag.

Direktör Cristina Stenbeck tilldelas IVAs guldmedalj.

Direktör Cristina Stenbeck tilldelas IVAs guldmedalj. Foto: Fredrik Sandberg/TT

IVA:s guldmedalj tilldelades professor Jens Nielsen för sin innovativa och nyskapande forskning inom systembiologi. Direktör Cristina Stenbeck tilldelas guldmedalj för sitt framgångsrika entreprenörskap och långsiktiga företagsbyggande. Civilingenjör Hasse Johansson tilldelas guldmedalj för sina innovativa insatser inom fordonsindustrin.

Sammankomsten på Konserthuset avslutades med att verkställande direktör och professor Björn O. Nilsson höll tal på temat framsteg inom forskning och teknik.

På kvällen hölls en bankett på Stockholms stadshus.

Till toppen