Kungen vid Karlstad universitet och Musikhögskolan Ingesund

Fredagen den 27 oktober besökte Kungen Karlstad universitet och närvarade vid en festkonsert på Musikhögskolan Ingesund.

Kungen tackar alla medverkande för konserten. Festkonserten på Musikhögskolan Ingesund var Karlstads universitets gåva till Kungen med anledning av 70-årsdagen förra året.

Kungen tackar alla medverkande för konserten. Festkonserten på Musikhögskolan Ingesund var Karlstads universitets gåva till Kungen med anledning av 70-årsdagen förra året. Foto: Martin Hugne

Besöket vid Karlstads universitet inleddes på Centrum för klimat och säkerhet. Kungen fick en visning av utställningen och forskningsprojektet Risklabb Riskköping som handlar om att bygga en säker hållbar stad. Även översvämningsmodellen Floodvillee visades. Den tar upp komplexa frågor som klimatförändring, översvämningsrisker och samhällets hantering av dessa.

Dagen avslutades i Arvika på Musikhögskolan Ingesund. Där gavs en festkonsert som var Karlstads universitets gåva till Kungen med anledning av 70-årsdagen förra året.

Kungen tackade för konserten och sa:
"Det är verkligen inte svårt att förstå att den här skolan har fostrat många framstående musiker och artister. Inklusive ett antal hovsångare.

Ingesund är ett starkt varumärke. Inte bara här i Värmland och i Sverige, utan faktiskt också ute i världen. En bidragande orsak till det är förstås Polarpriset. Det var ju här på Ingesund som en av era tidigare studenter, Stikkan Andersson, lade grunden till det som ibland kallas ”Musikens Nobelpris”."

Musikhögskolan Ingesund (MHI) grundades av Valdemar Dahlgren 1923. MHI utbildar idag musiklärare och yrkesmusiker. Här finns också kurser för ljudsättning, musik- och ljudproduktion samt fristående kurser i musik.

Karlstads universitet (KAU)

Universitetet är beläget i stadsdelen Kronoparken, drygt fem kilometer nordost om Karlstads centrum. Karlstads universitet har omkring 70 utbildningsprogram och 900 kurser inom områdena humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, undervisning, vård och musik.

Sedan 2002 är Musikhögskolan Ingesund i Arvika en del av Karlstads universitet.