Kungen delar ut pris till Årets nybyggare

Torsdagen den 26 oktober delade Kungen ut pris till Årets nybyggare vid en ceremoni i Bernadottebiblioteket på Kungl. Slottet. Priset delas ut varje år och går till personer med utländsk bakgrund som med begränsade resurser och genom hårt och målmedvetet arbete nått framgång i sitt företagande.

Kungen tillsammans med "Årets nybyggare" Mohamad Godeh och Hamdija Jusufagic.

Kungen tillsammans med "Årets nybyggare" Mohamad Godeh och Hamdija Jusufagic. Foto: Kungahuset.se

Utmärkelsen Årets nybyggare delas ut i två kategorier. Årets nystart delas ut till en person med utländsk bakgrund som bor i Sverige och som under kort tid och med små resurser har startat ett företag. Priset Årets pionjär går till en person som bott i Sverige under en längre tid och som lyckats etablera ett starkt och lönsamt företag.

Kungen hälsar välkommen.

Kungen hälsar välkommen. Foto: Kungahuset.se

Kungen hälsade välkommen till ceremonin i Bernadottebiblioteket och sa:

Sverige är ett fantastiskt land. Ett land av möjligheter. Men för den som är ny här kan det ibland ta lång tid att hitta en plats i det svenska samhället. Det vet många av dem som på senare år kommit till Sverige från andra länder.

För några av dem blir lösningen att själva skapa sig en plats: att starta en egen verksamhet. Med lite tur och med mycket hårt arbete kan företaget växa. Med tiden kan det till och med erbjuda en möjlighet för fler människor att bli delaktiga i samhället. En arbetsgemenskap, där det som räknas inte är ditt efternamn eller födelseland, utan dina insatser här och nu.

H.M. Konungen

Hamdija Jusufagic tar emot utmärkelsen "Årets pionjär" under ceremonin i Bernadottebiblioteket.

Hamdija Jusufagic tar emot utmärkelsen "Årets pionjär" under ceremonin i Bernadottebiblioteket. Foto: Kungahuset.se

Årets nystart tilldelades Mohamad Godeh, Nablus mejerier AB.
Ur juryns motivering: ”Ett hundraårigt familjerecept och en längtan efter hemlandets mat lade grunden till Nablus Mejerier AB. Hantverkstraditionen från Nablus, staden i Palestina som är berömd för sin lokala ostindustri, och med mjölk från skånska bönder har han skapat produkter som förutom i Sverige även säljs i såväl Danmark som Tyskland. Som den enda producenten i Nordeuropa och leverantörssamarbeten med Sveriges största livsmedelshandlare har företaget stora förutsättningar att bli mycket framgångsrikt.

Mohamad Godeh erhåller priset Årets nybyggare för att han på ett modernt sätt lyckats förädla hantverkstraditioner från sitt gamla land med lokala svenska leverantörer och skapat en verksamhet som förutom att engagera stora delar av familjen även skapat arbetstillfällen för sina f.d. landsmän.”

Utmärkelsen Årets pionjär gick till Hamdija Jusufagic, System Verification Sweden AB.
Ur juryns motivering: ”Hans innovativa förhållningssätt, förmåga att se möjligheter och vilja bidra till samhället är nycklarna till att Hamdija Jusufagic lyckats göra företaget System Verification AB, till ledande mjukvarutest företaget i Sverige och Norden.

Hamdija Jusufagic erhåller priset Årets pionjär för sitt ledarskap och sina värderingar. Med medarbetare från 25 länder är han en god förebild som lever upp till företagets devis 'Vi skapar nya möjligheter'.”

Om Årets nybyggare

Utmärkelsen Årets nybyggare instiftades 1999. Syftet med priset är att skapa förebilder och visa på goda exempel. År 2009 initierade IFS priset Årets pionjär.

Det är stiftelsen Internationella Företagarföreningen i Sverige (IFS) som årligen utser Årets nybyggare.

Kungen är beskyddare av Årets nybyggare.