Kungen delade ut Marcus Wallenbergs pris

Torsdagen den 26 oktober delade Kungen ut Marcus Wallenbergs pris till professor Ronald R Sederoff, vid en ceremoni på Grand Hôtel i Stockholm.

Kungen tillsammans med pristagaren professor Ronald R Sederoff.

BilKungen tillsammans med pristagaren professor Ronald R Sederoff. Foto: Johan Gunséus

Ronald R Sederoff, North Carolina State University i USA, är en av pionjärerna inom skoglig genetik. Han var inblandad i nästan alla tidiga studier i genteknik för växtförädling av barrträd och deltog också i kartläggningar av hela arvsmassan för olika trädslag.

Professor Sederoff tilldelas Marcus Wallenbergpriset 2017 för sina upptäckter.

Marcus Wallenbergs pris delas varje år ut för vetenskapliga upptäckter inom skogsindustriell forskning. Prissumman är på två miljoner kronor.

Marcus Wallenbergs pris instiftades 1980 av dåvarande Stora Kopparbergs Bergslags AB, idag Stora Enso, där Marcus Wallenberg (1899-1982) var styrelseordförande.