Kronprinsessparet vid Pep Forum

Fredagen den 20 oktober deltog Kronprinsessparet i Pep Forum på Karolinska Institutet i Solna. Seminariet anordnades av Generation Pep i syfte att skapa samtal, engagemang och förändring för barn och ungdomars hälsa.

Pep Forum arrangerades av Generation Pep för att skapa samtal, engagemang och förändring för barn och ungdomars hälsa.

Pep Forum arrangerades av Generation Pep för att skapa samtal, engagemang och förändring för barn och ungdomars hälsa. Foto: Kungahuset.se

Pep Forum som hölls i Aula Medica i Solna samlade kring 800 deltagare som representerade politiken, näringslivet, föreningslivet, forskningsvärlden och praktiker.

Sveriges fyraåringar sitter stilla nästan hälften av sin vakna tid och endast var åttonde 13-åring rör på sig tillräckligt mycket. Larmrapporterna om våra barns ohälsa avlöser varandra. Generation Pep anordnade fredagens seminarium i syfte att informera, inspirera och sammanföra människor som kan bidra till att förbättra barn och ungdomars möjligheter att leva ett friskt och hälsosamt liv.

Kronprinsessan i samtal med Carolina Klüft.

Kronprinsessan i samtal med Carolina Klüft. Foto: Kungahuset.se

Moderatorer för Pep Forum var Carolina Klüft och Leo Razzak.

Kronprinsessan inledde dagen och sa:

Alla barn har ju samma rätt till ett aktivt och hälsosamt liv. Men av olika skäl är det inte alla som får den möjligheten. Kanske saknar man kunskap eller motivation. Kanske har man inte de fysiska eller ekonomiska förutsättningarna. Eller kanske saknar man stöd hemifrån. Men oavsett skälen så kvarstår faktum: Alldeles för många barn och unga i Sverige lever på ett sätt som är direkt farligt för deras framtida hälsa.

Och de som senare i livet i störst utsträckning drabbas av ohälsa, är de som redan har det svårt ekonomiskt och socialt. Det är oroande, det är djupt orättvist och det är ohållbart.

H.K.H. Kronprinsessan

Små avbrott för rörelse ger en positiv effekt på hälsan. Något som praktiserades under seminariet.

Små avbrott för rörelse ger en positiv effekt på hälsan. Något som praktiserades under seminariet. Foto: Kungahuset.se

Därefter talade social- och idrottsminister Annika Strandhäll som bland annat poängterade att värnandet av barns och ungas hälsa också är en förutsättning för att skapa ett samhälle som håller ihop.

Leo Razzak och statsrådet Annika Strandhäll.

Leo Razzak och statsrådet Annika Strandhäll. Foto: Kungahuset.se

Vidare under förmiddagen talade Karolinska Institutets rektor Ole Petter Ottersen om det viktiga med förebyggande insatser för en bättre hälsa och att vi måste se till att dessa insatser kommer alla människor tillgodo. Professor Carl Johan Sundberg berättade sedan om de positiva effekter som fysisk aktivitet har på kropp, organ, immunförsvar och välmående.

Efter en rörelse- och kaffepaus berättade Anders Hansen, överläkare i psykiatri och författare till boken Hjärnstark, om betydelsen av fysisk aktivitet för ungas kognition och psykiska mående. Bland annat om att man genom studier sett att träning är ett effektivt botemedel mot stress.

Moderatorerna Carolina Klüft och Leo Razzak i samtal med Håkan Svedman och Hélène Barnekow under diskussionen kring företagens engagemang och ansvar.

Moderatorerna Carolina Klüft och Leo Razzak i samtal med Håkan Svedman och Hélène Barnekow under diskussionen kring företagens engagemang och ansvar. Foto: Kungahuset.se

Per Strömberg, Ica, Hélène Barnekow, Telia, Håkan Svedman, Ikea, Lars Lundström, Friluftsfrämjandet, och Ann-Sofi Lodin, regiondirektör Västra Götaland, deltog sedan i ett samtal där de gav exempel på hur företagen engagerar sig i frågan. Och de var överens om att förutsättningar för barn och unga att leva ett hälsosamt liv är ett gemensamt ansvar, som alla bör vara med att bidra till.

Cristina Stenbeck samtalade därefter med Leo Razzak om sitt engagemang i Generation Pep och menade att Sverige har förutsättningarna att bli ett föregångsland i den här frågan.

Prinsen avrundade och sammanfattade Pep Forum.

Prinsen avrundade och sammanfattade Pep Forum. Foto: Kungahuset.se

Prins Daniel avrundade förmiddagens seminarium och sa:

.. hela samhället måste enas i gemensamma kraftansträngningar. Därför är det så viktigt att få ihop politiken, näringslivet och organisationerna – precis som vi gör här i dag. [...]

Därför känns det underbart att konstatera att Sverige är fyllt av organisationer och eldsjälar som vill vara med och göra skillnad. Det har vi verkligen känt av sedan vi drog igång.

Därför kändes det också väldigt hoppfullt att höra hur några av Sveriges absolut största företag resonerar kring sitt engagemang och ansvar i de här frågorna.

Men man måste inte driva ett företag för att förstå hur viktigt det är att investera i framtiden, och att investera rätt. Och när det kommer till investeringar som vi gör tillsammans, som samhälle, då kan jag faktiskt inte tänka mig något klokare eller mer nödvändigt än att rusta nästa generation för ett långt, friskt och aktivt liv.

För som min hustru var inne på när hon inledde det här mötet:
Sverige ska inte bara vara ett välmående land. Det ska vara ett land där alla barn och unga får möjlighet att må bra.

H.K.H. Prins Daniel

Ungdomsjuryn lyssnar till en presentation om idéer för att förbättra barns och ungas hälsa.

Ungdomsjuryn lyssnar till en presentation om idéer för att förbättra barns och ungas hälsa. Foto: Kungahuset.se

Under eftermiddagen hölls workshops kring frågeställningar som; Hur formas hälsosamma levnadsvanor för barn och unga? och Vad kan vi tillsammans göra inom olika områden för att påverka i rätt riktning?

De olika grupperna, som bestod av personer från näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer, hade som uppgift att arbeta fram idéer för hur vi kan forma hälsosamma levnadsvanor för barn och unga. Ungdomarna, de flesta niondeklassare, fungerade som jury och gick runt i grupperna för att lyssna till de vuxnas idéer och bedöma dem.

Generation Pep

Prins Daniel lanserade Generation Pep (Gen-Pep) i juli 2016 i Visby tillsammans med svenska företag, stiftelser och ideella organisationer. Generation Peps vision är att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och vilja att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Generation Pep arbetar för att sprida kunskap, inspirera och stödja såväl barn och unga, som föräldrar och andra vuxna i barns närhet.

Kronprinsessparet är initiativtagare till Gen-Pep.