Drottningen vid KRIS 20-årsjubileum

Fredagen den 20 oktober närvarade Drottningen vid Kriminellas Revansch i Samhällets (KRIS) 20-årsjubileum på Nalen i Stockholm.

Paul Barath och Christer Karlsson guidar Drottningen genom en utställning om KRIS arbete.

Paul Barath och Christer Karlsson guidar Drottningen genom en utställning om KRIS arbete. Foto: Fredrik Sandberg/TT

KRIS jubileum på Nalen samlade kring 200 personer, däribland tjänstemän, politiker och föreningens medlemmar. Christer Karlsson, förbundsordförande KRIS, hälsade välkommen och bland eftermiddagens talare fanns Beatrice Ask, f. d. justitieminister, och Helene Pettersson, justitieutskottets ordförande.

Drottningen avrundade jubileumsprogrammet och sa:

KRIS har hjälpt många människor till ett nytt liv utan kriminalitet och droger. Jag är särskilt glad över att många barn, genom KRIS arbete, får växa upp i hem med drogfria och ansvarstagande föräldrar.

H.M. Drottningen

Jubileets konferencier var Hasse Aro. För den musikaliska underhållningen stod Nano.

Drottningen vid KRIS 20-årsjubileum på Nalen, tillsammans med, från vänster: Peje Emilsson, grundare av PR-byrån Kreab och Kunskapsskolan, Ali Reunanen, styrelseledamot KRIS, Paul Barath, styrelseledamot KRIS, och Christer Karlsson, förbundsordförande KRIS.

Drottningen vid KRIS 20-årsjubileum på Nalen, tillsammans med, från vänster: Peje Emilsson, grundare av PR-byrån Kreab och Kunskapsskolan, Ali Reunanen, styrelseledamot KRIS, Paul Barath, styrelseledamot KRIS, och Christer Karlsson, förbundsordförande KRIS. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Kriminellas Revansch i Samhället

KRIS är en ideell förening som bildades 1997 för att stödja före detta kriminella och personer med missbruksproblem. Föreningen fungerar som ett komplement till samhällets stödinsatser och hjälper medlemmarna tillbaka in i samhället. Föreningens honnörsord är hederlighet, drogfrihet, kamratskap och solidaritet.