Kronprinsessan i möte med Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Torsdagen den 19 oktober gav Kronprinsessan företräde för generalsekreterare Elisabeth Wallenius och Malin Grände från Riksförbundet Sällsynta diagnoser. Kronprinsessan är riksförbundets beskyddare.

Kronprinsessan tillsammans med Malin Grände och Elisabeth Wallenius vid mötet på Kungl. Slottet.

Kronprinsessan tillsammans med Malin Grände och Elisabeth Wallenius vid mötet på Kungl. Slottet. Foto: Kungahuset.se

Under mötet fick Kronprinsessan ta del av organisationens arbete med att få uppmärksamhet för sällsynta diagnoser.

Riksförbundet Sällsynta diagnoser bildades 1998. Med en "sällsynt diagnos" avses ett tillstånd eller en sjukdom som leder till omfattande funktionsnedsättningar och som finns hos högst 1 person per 10­ 000 invånare. Definitionen är fastställd av Socialstyrelsen.

Till toppen