Kronprinsessan vid Sveriges riksdags firande av Finland 100 år

Onsdagen den 18 oktober närvarade Kronprinsessan vid Sveriges riksdags uppmärksammande av Finlands hundraårsjubileum som självständig stat.

Kronprinsessan, riksdagsdirektör Kathrin Flossing och talman Urban Ahlin.

Kronprinsessan, riksdagsdirektör Kathrin Flossing och talman Urban Ahlin. Foto: Ola Axman/IBL

Ceremonin i Andrakammarsalen i riksdagshuset inleddes med talman Urban Ahlins och finska riksdagens talman Maria Lohelas anföranden, därefter gav författaren Herman Lindqvist en historisk återblick.

Svenska och finska ledamöter diskuterade sedan i en panel Sveriges och Finlands parlamentariska relationer ur ett historiskt och dagsaktuellt perspektiv. Ett annat samtal fokuserade på hur de parlamentariska relationerna kan komma att se ut i framtiden.
Frida Hyvönen framförde musik under ceremonin.

I Andrakammarsalen.

I Andrakammarsalen. Foto: Ola Axman/IBL