Kungaparet vid firandet av KTH Campus 100 år

Tisdagen den 17 oktober var Kungaparet på Kungliga Tekniska högskolan (KTH) för att ta del av KTH Campus 100-årsjubileum. Firandet inleddes med en orgelkonsert i Reaktorhallen och fortsatte i Dome of Visions med invigning av det seminariemaraton som anordnas med anledning av jubileet.

KTHs rektor Sigbritt Karlsson, Kungaparet, professor Göran Cars och arkitekt Karolina Keyzer.

KTHs rektor Sigbritt Karlsson, Kungaparet, professor Göran Cars och arkitekt Karolina Keyzer. Foto: Marc Femenia

När KTH:s nya campus uppfördes vid Valhallavägen mitt under första världskriget var det Sveriges största byggprojekt, unik i dess konstnärliga utsmyckning och med Europas modernaste labbmiljö. Gustaf V tillsammans med företrädare för Sveriges regering, industri och samhälle deltog vid invigningen den 19 oktober 1917.

Nu hundra år senare uppmärksammas universitetsmiljön med dess vetenskapliga landvinningar.

Kungaparets besökt på KTH Campus inleddes i Reaktorhallen med en orgelkonsert av hovorganist Mary Ljungquist Hén som framförde verk på den nyrestaurerade Skandiaorgeln. Temat för konserten var musikaliska nedslag under 200 år med ätten Bernadotte.

Under konserten framförde hovorganist Mary Ljungquist Hén bland annat musik ur Harry Potterfilmerna, Trollflöjten och stycket ”I Rosens doft” av Prins Gustaf.

Under konserten framförde hovorganist Mary Ljungquist Hén bland annat musik ur Harry Potterfilmerna, Trollflöjten och stycket ”I Rosens doft” av Prins Gustaf. Foto: Kungahuset.se

År 1926 köpte Svensk Filmindustri in en orgel till biografen Skandia. Föreningen Skandiaorgeln bildades i april 2006 med syfte att bevara, restaurera, tillgängliggöra och använda orgeln. Ett samarbete inleddes med KTH som nu upplåter plats åt Skandiaorgeln i Reaktorhallen.

Idag är Reaktorhallen en plats för möten mellan vetenskap och konst. Inte minst genom samverkan med Stockholms konstnärliga högskolor.

Idag är Reaktorhallen en plats för möten mellan vetenskap och konst. Inte minst genom samverkan med Stockholms konstnärliga högskolor. Foto: Kungahuset.se

Reaktorhallen för Sveriges första kärnreaktor, forskningsreaktorn R1, byggdes i början av 1950-talet 25 meter ner i berget under KTH. Reaktorn revs 1982 och lokalerna är senare friklassade och tillåtna för annan verksamhet.

Dome of Visions är en kupolformad byggnad i trä och transparent plast med en diameter på över 20 meter och en höjd på cirka 10 meter. Fasaden fungerar som ett skyddande klimatskal för en inre byggnad omgärdad av träd och stadsodlingar.

Dome of Visions är en kupolformad byggnad i trä och transparent plast med en diameter på över 20 meter och en höjd på cirka 10 meter. Fasaden fungerar som ett skyddande klimatskal för en inre byggnad omgärdad av träd och stadsodlingar. Foto: Marc Femenia

Därefter närvarade Kungaparet vid invigningen av det seminariemaraton som pågår 17 till 19 oktober för att uppmärksamma 100-årsjubileet. I Dome of Visions håller 100 talare från KTH föredrag dygnet runt i 50 timmar. Ämnen är bland annat rymden, hur vi kan lösa bostadssituationen och skapa en hållbar framtid.

Professor Göran Cars och arkitekt Karolina Keyzer inledde seminarieserien, som pågår under 50 timmar och går i mål den 19 oktober på årsdagen av invigningen 1917. Foto: Marc Femenia

Professor Göran Cars och arkitekt Karolina Keyzer inledde seminarieserien, som pågår under 50 timmar och går i mål den 19 oktober på årsdagen av invigningen 1917. Foto: Marc Femenia Foto: Marc Femenia

Rektor Sigbritt Karlsson inledningstalade och introducerade seminarieserien. Moderator Donnie Lygonis välkomnade deltagarna på plats i Dome of Visions och de som tog del av seminariet via webben.

Under invigningsseminariet talade sedan professor Göran Cars och arkitekt Karolina Keyzer kring den hållbara och attraktiva staden.