Kungaparet och Kronprinsessan vid jubileumssymposium

Måndagen den 16 oktober närvarade Kungaparet och Kronprinsessan vid ett tvärvetenskapligt symposium i Aula Medica, som arrangerades av Karolinska Institutet.

Kungaparet och Kronprinsessan tillsammans med Ole Petter Ottersen, rektor Karolinska Institutet, och Mikael Odenberg, ordförande i Karolinska Institutets styrelse.

Kungaparet och Kronprinsessan tillsammans med Ole Petter Ottersen, rektor Karolinska Institutet, och Mikael Odenberg, ordförande i Karolinska Institutets styrelse. Foto: Erik Cronberg

I Sverige står Karolinska Institutet för den största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar.

Stefan Persson har genom Familjen Erling-Perssons Stiftelse bidragit till svensk akademisk forskning. I samband med Stefan Perssons högtidsdag lyfte universitetet genom måndagens vetenskapliga symposium fram några av de forskningsområden som stiftelsen stöttat vid Karolinska Institutet och vid andra svenska universitet.

Till toppen