Prins Carl Philip vid miljökonferens i Monaco

Den 12–14 oktober var Prins Carl Philip i Monaco för att delta i en havsmiljökonferens med fokus på Östersjön och Medelhavet. I samband med konferensen deltog Prinsen även i ett möte med miljöorganisationen International Union for Conservation of Nature (IUCN). Prins Carl Philip är beskyddare av IUCN.

Patricia Husson, Sveriges generalkonsul i Monaco, Prins Carl Philip, Furst Albert och Monacos miljöminister Marie-Pierre Gramaglia vid fredagens havskonferens.

Patricia Husson, Sveriges generalkonsul i Monaco, Prins Carl Philip, Furst Albert och Monacos miljöminister Marie-Pierre Gramaglia vid fredagens havskonferens. Foto: Claudia Albuquerque /IBL

Torsdag 12 oktober

Efter ankomsten till Monaco hölls en arbetslunch med Sveriges ambassadör i Frankrike och Monaco Veronika Wand-Danielsson som värd. Det är svenska ambassaden i Paris som tillsammans med Business Sweden och Fondation Prince Albert II de Monaco arrangerar havsmiljökonferensen Connecting and Protecting Our Seas: Initiatives in the Baltic and the Mediterranean. Särskilt fokus ligger på Östersjön och Medelhavet och de frivilliga åtaganden som dessa regioner har presenterat. En del av konferensen fokuserar på hur sjöfartsnäringen kan bli mer hållbar.

Därefter hade Prins Carl Philip möte med Furst Albert.

Dagen avslutades med en paneldiskussion kring hållbara lösningar inom shipping samt erfarenhets- och kunskapsutbyte i dessa frågor.

I samband med torsdagens möte, från vänster: Michel Dotta, ordförande för Monaco Chamber of Economic Development, Monacos inrikesminister Jean Castellini, Prins Carl Philip, Sveriges ambassadör till Frankrike och Monaco Veronika Wand-Danielsson, statssekreterare Mattias Landgren, handelssekreterare Robert Wentrup och Jonas Jacobson, grundare av Nordic Equities.

I samband med torsdagens möte, från vänster: Michel Dotta, ordförande för Monaco Chamber of Economic Development, Monacos inrikesminister Jean Castellini, Prins Carl Philip, Sveriges ambassadör till Frankrike och Monaco Veronika Wand-Danielsson, statssekreterare Mattias Landgren, handelssekreterare Robert Wentrup och Jonas Jacobson, grundare av Nordic Equities. Foto: Stéphane Danna

Fredag 13 oktober

Under fredagen deltog Prins Carl Philip i Connecting and Protecting Our Seas: Initiatives in the Baltic and the Mediterranean. Furst Albert höll ett öppningsanförande och därefter talade Mattias Klum, fotograf och filmare.

Konferensen är en uppföljning av World Ocean Conference som Sverige och Fiji arrangerade i New York i juni i år. I Monaco samlas forskare och personer verksamma inom havsmiljöområdet för att lyfta konkreta lösningar på problem, som till exempel plastavfall, samt för fördjupade diskussioner kring hur vi kan bedriva ett hållbart och varsamt nyttjande av haven och dess resurser.

Från svensk sida deltar tillsammans med Prinsen bland andra miljöminister Karolina Skog och statssekreterare Mattias Landgren. Frågor som Sverige lyfter är bland annat perspektivet Source-to-sea, från källa till hav, som en viktig del i arbetet med att rädda haven.

Lördag 14 oktober

Under lördagen deltog Prins Carl Philip i IUCN:s beskyddarskapsmöte 4th Meeting of IUCN Patrons of Nature

International Union for Conservation of Nature (IUCN) grundades 1948 som världens första globala miljöorganisation och har i dag fler än 1300 medlemsorganisationer.

Sedan 2012 är Prins Carl Philip en, av flera, beskyddare för organisationen. Patrons of Nature spelar en viktig roll i IUCNs arbete och hjälper organisationen att öka synligheten samt nå ut till beslutsfattare.