Kronprinsessan vid kyrkomötets öppnande

Tisdagen den 3 oktober närvarade Kronprinsessan vid kyrkomötets högtidliga öppnande i Uppsala.

Ärkebiskop Antje Jackelén, Kronprinsessan och kyrkomötets ordförande Karin Perers anländer till Uppsala domkyrka.

Ärkebiskop Antje Jackelén, Kronprinsessan och kyrkomötets ordförande Karin Perers anländer till Uppsala domkyrka. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Kyrkomötets öppnande inleddes med en gudstjänst i Uppsala domkyrka under ledning av biskop Mikael Mogren från Västerås stift.

Efter gudstjänsten hölls tal av kyrkomötets ordförande Karin Perers, ärkebiskop Antje Jackelén, kardinal Anders Arborelius och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

I Uppsala domkyrka.

I Uppsala domkyrka. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Svenska kyrkan och kyrkomötet

Kyrkomötet är svenska kyrkans största beslutande organ och består av 251 ledamöter från hela landet.

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation med 6,3 miljoner medlemmar. Kyrkomötets ledamöter väljs av medlemmarna.