Drottningen och Prinsessan Madeleine vid möten om barns rättigheter

Måndagen den 2 och tisdagen den 3 oktober var Drottningen och Prinsessan Madeleine i New York för att delta i möten arrangerade av World Childhood Foundation. Ett högnivåmöte i FN om de globala utvecklingsmålen och barns rättigheter inledde dagarna.

Under mötet i FN.

Under mötet i FN. Foto: Pontus Höök/TT

Måndag 2 oktober

Drottningen och Prinsessan Madeleine deltog i högnivåmötet Achieving the Sustainable Development Goals for Children: Collective Actions and Innovative Solutions, som hölls i FN:s högkvarter på Manhattan.

FN:s utvecklingsmål antogs 2015 och utgör det viktigaste engagemanget för världens barn sedan antagandet av FN:s konvention om barnets rättigheter 1989. Målet för högnivåmötet var: att lyfta fram goda exempel där regeringar, akademier, det civila samhället och den privata sektorn sätter barn först och investerar i lösningar, liksom att diskutera hur man genom innovation och gemensamma åtgärder kan uppnå målen till 2030, och att visa att var och en av oss har en viktig roll att spela i denna process.

Vid ankomsten till måndagens högnivåmöte.

Vid ankomsten till måndagens högnivåmöte. Foto: Pontus Höök/TT

Drottningen talade under mötet och inledde med att påminna om att den 2 oktober är den internationella icke-våldsdagen och Mahatma Gandhis födelsedag. Gandhi som ofta talade om barn och förstod hur viktigt det är att skydda och investera i barn för nå en hållbar fred.

Drottningen lyfte fram betydande framsteg som gjorts i arbetet för barns rättigheter, men påminde också om de stora utmaningar som kvarstår. Och att det enda sättet att stoppa våld, missbruk och utnyttjande av barn är att bryta tystnaden och att arbeta tillsammans.

Vidare under seminariet presenterades bland annat projekt som Childhood stödjer:
Seven Passes Initiative grundades 2008 i Touwsranten, en liten stad i västra Kapprovinsen, Sydafrika. Organisationen växte fram ur en gemensam oro över ökat aggressivt beteende hos ungdomar i samhället, höga nivåer av skolk och tidigt avhopp från skolan. Initiativet verkar för långsiktig fattigdomsbekämpning genom att höja utbildningsnivån i samhället.

Enligt Polisens beräkningar laddade 15 000 personer, enbart i Sverige, under 2016 ner övergreppsbilder av barn på nätet. Childhoods samarbetspartner Safer Society tar fram en mjukvara som kan hjälpa polisen att i ett tidigt skede identifiera utsatta barn och misstänkta förövare. Målet är att detta ska bli ett verktyg för polisen globalt.

Genom On the Right Track program utbildar Childhood Brasilien lastbilschaufförer i frågor som rör sexuell exploatering med syftet att de ska skydda barnen istället för att utgöra en fara.

Drottningen och Prinsessan Madeleine vid mötet i FN.

Drottningen och Prinsessan Madeleine vid mötet i FN. Foto: Olivia Govik

Under kvällen hölls en välgörenhetsgala i regi av World Childhood Foundation USA.

Onsdagen 3 oktober

Under onsdagen deltar Drottningen och Prinsessan Madeleine vid ett möte med World Childhood Foundation International Council. Under mötet träffas representanter från Childhoods fyra stiftelser belägna i Sverige, Brasilien, USA och Tyskland för att utbyta erfarenheter och diskutera frågor som är gemensamma.

World Childhood Foundation

Drottningen är World Childhood Foundations grundare och hedersordförande. Childhoods arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och är religiöst och politiskt oberoende. Childhood har kontor i Sverige, Brasilien, Tyskland och USA.