Kronprinsessan besökte Askölaboratoriet

Fredagen den 29 september besökte Kronprinsessan och Prinsessan Estelle Askölaboratoriet i Trosa skärgård.

Lena "Tant Tång" Kautsky visar blåstång som hämtats från Östersjön för Kronprinsessan och Prinsessan Estelle. Lena Kautsky är senior advisor på Askölaboratoriet.

Lena "Tant Tång" Kautsky visar blåstång som hämtats från Östersjön för Kronprinsessan och Prinsessan Estelle. Lena Kautsky är senior advisor på Askölaboratoriet. Foto: Kungahuset.se

Askölaboratoriet hör till Stockholms universitets Östersjöcentrum och ligger i Trosa skärgård. Fältstationen är en nationell resurs och bedriver marin verksamhet året om.

På Askölaboratoriet erbjuds forskare flera möjligheter att studera havet; direkt i fält, inne på laboratoriet eller mitt emellan, i experimenthallen.

Kronprinsessan och Prinsessan Estelle togs emot av Tina Elfwing, föreståndare Östersjöcentrum, i Uttervik och därefter åkte de båt till Askö.

Besöket på Askö inleddes med en rundvandring där Tina Elfwing berättade om forskningsstationen. Kronprinsessan och Prinsessan Estelle fick även se växter och djur från Östersjön samt träffa forskare vid laboratoriet.

Blåstång från Östersjön.

Blåstång från Östersjön. Foto: Kungahuset.se

Som avslutning på besöket fick Kronprinsessan prova på att dra en landvad i vattnet. Landvaden är ett nät, försett med flöten och sänken, som läggs ut i en halvcirkel och dras in till land. Därefter analyserar forskarna de växter och djur som landvaden fångat upp.

Kronprinsessan provar på att använda fångstredskapet landvad tillsammans med Carl-Magnus Wiltén.

Kronprinsessan provar på att använda fångstredskapet landvad tillsammans med Carl-Magnus Wiltén. Foto: Kungahuset.se

Pågående forskning vid Askölaboratoriet

Miljöövervakning – Den fria vattenmassan
HELA ÅRET. Ett högfrekvent marint miljöövervakningsprogram (ca 20 gånger/år) för den fria vattenmassan i Himmerfjärden. Kombinerat recipientkontroll- och miljöövervakningsprogram.

Samordnat kontrollprogram för Oxelösundskusten
AUGUSTI & SEPTEMBER. Miljöövervakning i Oxelösundsområdet i anslutning till verksamheterna vid SSAB, Oxelösunds hamn och Oxelö energi.

Miljöövervakning – Vegetationsklädda bottnar
AUGUSTI–SEPTEMBER. En årlig inventering av 30 lokaler sedan 1993. Syftet är att beskriva bottenvegetationens artsammansättning och djuputbredning samt övervaka förändringar i dessa bottensamhällen.