Högtidliga audienser på Kungl. Slottet

Torsdagen den 28 september tog Kungen emot fyra nyutnämnda utländska ambassadörer på Kungl. Slottet vid högtidliga audienser.

Israels ambassadör Ilan Ben-Dov med följe eskorteras till audiensen med Kungen av UD:s introduktör Bengt Lundborg.

Israels ambassadör Ilan Ben-Dov med följe eskorteras till audiensen med Kungen av UD:s introduktör Bengt Lundborg. Foto: Kungahuset.se

De nyutnämnda ambassadörerna är Israels ambassadör Ilan Ben-Dov, Kinas ambassadör GUI Cangyou, Bangladeshs ambassadör Md Nazmul Islam och Belgiens ambassadör Hugo Brauwers.

Bangladeshs nye ambassadör Md Nazul Islam hälsas välkommen till Kungl. Slottet av hovstallmästare Ulf Gunnehed.

Bangladeshs nye ambassadör Md Nazul Islam hälsas välkommen till Kungl. Slottet av hovstallmästare Ulf Gunnehed. Foto: Kungahuset.se

Vid ceremonin lämnar ambassadörerna sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungl. Slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.

Belgiens ambassadör Hugo Brauwers ankommer till Kungliga slottet i en av Hovstallets vagnar via Södra valvet.

Belgiens ambassadör Hugo Brauwers ankommer till Kungliga slottet i en av Hovstallets vagnar via Södra valvet. Foto: Kungahuset.se

Israels ambassadör Ilan Ben-Dov i hovstallets vagn.

Israels ambassadör Ilan Ben-Dov i hovstallets vagn. Foto: Kungahuset.se

Kinas ambassadör GUI Congyou med sitt följe tillsammans med UD:s introduktör Ingrid Hjelt af Trolle.

Kinas ambassadör GUI Congyou med sitt följe tillsammans med UD:s introduktör Ingrid Hjelt af Trolle. Foto: Kungahuset.se