Prins Daniel i Göteborg med Prins Daniels Fellowship

Onsdagen den 27 september besökte Prins Daniel och inspiratörerna i Prins Daniels Fellowship Göteborg för att prata entreprenörskap med studenter vid Hvitfeldtska gymnasiet och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Moderator Leo Razzak, Gunilla von Platen, Prins Daniel, Alan Mamedi och Jonas Nordlander vid aulasamtalet på Handelshögskolan.

Moderator Leo Razzak, Gunilla von Platen, Prins Daniel, Alan Mamedi och Jonas Nordlander vid aulasamtalet på Handelshögskolan. Foto: Kungahuset.se

Moderator Leo Razzak tillsammans med Prinsen och entreprenörerna Gunilla von Platen, Xzakt Kundrelation, Jonas Nordlander, grundare av Avito, och Alan Mamedi, medgrundare och vd Truecaller, inledde dagen på Hvitfeldtska gymnasiet.

Programmet startade med en aulaföreläsning och därefter fick några elever tillfälle att prata mer ingående om entreprenörskap, egna idéer och framtidsdrömmar i rundabordssamtal tillsammans med Prinsen och inspiratörerna.

Under eftermiddagen besökte Prinsen och inspiratörerna Handelshögskolan vid Göteborgs universitet för ytterligare ett aulasamtal samt rundabordsdiskussioner med studenterna.

Prinsen talar entreprenörskap med eleverna vid Hvitfeldtska gymnasiet.

Prinsen talar entreprenörskap med eleverna vid Hvitfeldtska gymnasiet. Foto: Kungahuset.se

Om Prins Daniels Fellowship

Prins Daniels Fellowship och entreprenörskapsprogram syftar till att inspirera unga människor att bli entreprenörer och att stötta ett antal företag genom mentorskap. Projektet är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Projektet lanserades i januari 2013.

Prins Daniels Fellowship har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare i ett expertråd som besöker gymnasieskolor, universitet och högskolor i Sverige för att inspirera unga människor och berätta om sina erfarenheter som entreprenörer.

Om IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft.