Kungen besökte Örebro universitet

Onsdagen den 27 september besökte Kungen Örebro universitet för att ta del av forskning kring mikroplast.

Anna Rotander låter Kungen få en titt i mikroskopet.

Anna Rotander låter Kungen få en titt i mikroskopet. Foto: Kicki Nilsson, Icon Photography

Kungen anlände till Örebro universitet under förmiddagen och rektor Johan Schnürer hälsade välkommen.

Kungen anländer till föreläsningssalen, åtföljd av landshövding Maria Larsson och rektor Johan Schnürer.

Kungen anländer till föreläsningssalen, åtföljd av landshövding Maria Larsson och rektor Johan Schnürer. Foto: Kicki Nilsson, Icon Photography

Därefter följde seminariet Plastföroreningar i Östersjön som handlade om hur forskare vid Örebro universitet spårar mikroplast i sjöar och hav med målet att skapa en giftfri miljö. Seminariet var en gåva till Kungen med anledning av 70-årsdagen förra året.

Professor Magnus Engwall, universitetslektor Anna Kärrman, forskare Anna Rotander och forskarassistent Steffen Keiter talade kring mikroplastproblemet i Sverige. I seminariet ingick också praktiska demonstrationer förknippade med forskningen om plastföroreningar i Östersjön och andra vatten.

Steffen Keiter, Anna Kärrman och Anna Rotander visar hur pumpen som filtrerar vattnet fungerar.

Steffen Keiter, Anna Kärrman och Anna Rotander visar hur pumpen som filtrerar vattnet fungerar. Foto: Kicki Nilsson, Icon Photography

Efteråt fick Kungen en presentation av Forskningscentrum Människa-Teknik-Miljö (MTM). MTM inriktar sig mot tillämpad forskning om miljön och hållbar utveckling tillsammans med regionala, nationella och internationella aktörer inom näringslivet, myndigheter, universitet och forskningsinstitut. Forskningen bedrivs inom följande områden: biogeosfärsdynamik, EnForce (The Environmental Forensic Laboratory), miljö och hälsa, naturvetenskapernas didaktik och systemekologi.

Kungens besök vid Örebro universitet avslutades med en lunch i Fakultetshuset.

Till toppen