Kungen och Prins Carl Philip vid Aurora 17 i Södermanlands län

Tisdagen den 26 september besökte Kungen och Prins Carl Philip försvarsmaktsövningen Aurora 17 i Västerljung och Fyrudden.

Ombord på minröjningsfartyget HMS Ven.

Ombord på minröjningsfartyget HMS Ven. Foto: Kungahuset.se

Under dagen fick Kungen och Prins Carl Philip en inblick i Andra Amfibiebataljonens försvarsövningar samt ta del av övningarna ombord på minröjningsfartyget HMS Ven.

Morgonen inleddes med genomgång av dagens övningar.

Morgonen inleddes med genomgång av dagens övningar. Foto: Kungahuset.se

Aurora 17 är den största övningen i Sverige på över 20 år. Samtliga stridskrafter och fler än 19 000 män och kvinnor, varav en fjärdedel från Hemvärnet, deltar. Dessutom medverkar ett flertal myndigheter och 2 000 militärer från USA, Finland, Frankrike, Estland, Lettland, Litauen, Danmark och Norge.

Övningen genomförs i luften, på marken och till sjöss. Förband i hela Sverige berörs men de största övningsområdena är i Mälardalen och Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg.