Drottningen i Berlin

Tisdagen den 26 september var Drottningen i Berlin för att delta i seminariet Framing Childhood och för att ta emot utmärkelsen Theodor-Wanner-Preis.

Drottningen tar emot Theodor Wanner-priset för sitt mångåriga sociala engagemang. Tysklands utrikesminister Sigmar Gabriel höll tal till Drottningen under prisceremonin.

Drottningen tar emot Theodor Wanner-priset för sitt mångåriga sociala engagemang. Tysklands utrikesminister Sigmar Gabriel höll tal till Drottningen under prisceremonin. Foto: Wolfgang Borrs

Dagen i Berlin inleddes på Nordiska ambassadernas Felleshus, där Drottningen öppnade seminariet Framing Childhood. Ett seminarium som tog utgångspunkt i två viktiga delar av barns liv: familjen samt bostads- och levnadsmiljön.

Drottningen öppnar seminariet "Framing Childhood" som hölls på Felleshuset i Berlin.

Drottningen öppnar seminariet "Framing Childhood" som hölls på Felleshuset i Berlin. Foto: Kungahuset.se

Drottningen lyfte att de nordiska länderna har skänkt mycket uppmärksamhet åt barn och deras miljö och att den svenska reformpedagogen Ellen Keys insatser har varit bidragande till detta. År 1900 gav Ellen Key ut Barnets århundrade där hon lyfte fram barns rätt och möjlighet att få utvecklas enligt sin egen potential.

Därefter tog Drottningen del av utställningen Barnets Århundrade: Nordisk design för barn 1900 till idag som just nu visas på Felleshuset.

I utställningen visas nordisk design, arkitektur och konst för barn. Titeln är lånad från Ellen Keys bok. Hennes banbrytande teorier om vikten av att främja barns kreativitet, utbildning och rättigheter löper som en röd tråd genom projektet.

I utställningen ”Barnets Århundrade: Nordisk design för barn 1900 till idag”.

I utställningen ”Barnets Århundrade: Nordisk design för barn 1900 till idag”. Foto: Kungahuset.se

Under kvällen hölls en ceremoni på Allianz Forum Pariser Platz där Drottningen tog emot Theodor Wanner-priset för sitt mångåriga sociala engagemang. Under prisceremonin höll bland andra Tysklands utrikesminister Sigmar Gabriel tal till Drottningen.

Drottningen tog emot Theodor Wanner-priset under tisdagskvällen.

Drottningen tog emot Theodor Wanner-priset under tisdagskvällen. Foto: Wolfgang Borrs

 Drottning höll tacktal och sa:

Vi har alla ett ansvar att skydda våra barn och våra äldre, lyfta deras rättigheter och ge dem bästa möjliga levnads­förhållanden, och vi bör ta varje tillfälle i akt att uppmuntra dem som tar sig an dessa viktiga frågor.

Att initiera initiativ, att starta en dialog, ge drivkraft, att få bollen i rullning kan ibland vara en långdragen process, ibland obekväm, men det är alltid värt besväret.

H.M. Drottningen

Under onsdagen fortsätter Drottningens program i Mainau med en workshop tillsammans med Mentor.