H.M. Konungens råd för mark- och byggnadsfrågor

Fredagen den 22 september hölls ett möte i H.M. Konungens råd för mark- och byggnadsfrågor. Kungen är ordförande i rådet.

Kungen tillsammans med ledamöterna i rådet för mark- och byggnadsfrågor.

Kungen tillsammans med ledamöterna i rådet för mark- och byggnadsfrågor. Foto: Kungahuset.se

H.M. Konungens råd för mark- och byggnadsfrågor samlar ett antal olika kompetenser inom mark- och byggfrågor. Rådet informerar Kungen i frågor som rör mark och byggnader inom den kungliga dispositionsrätten.

Kungen är ordförande i rådet och ledamöter är

  • Birgitta Böhlin tillförordnad generaldirektör, Statens fastighetsverk (SFV)
  • Riksdagsdirektör Kathrin Flossing
  • Riksantikvarie Lars Amréus
  • Akademiråd Per Hedenqvist, Kungl. Vetenskapsakademien (KVA)
  • Exploateringsdirektör Håkan Falk, Stockholms stad
  • Riksmarskalk Svante Lindqvist
  • Ståthållare Staffan Larsson