Kungen vid AstaZeros testanläggning

Torsdagen den 21 september besökte Kungen AstaZeros testanläggning utanför Borås. AstaZero är en test- och forskningsmiljö för avancerad trafiksäkerhet, som ägs av Research Institutes of Sweden och Chalmers tekniska högskola.

Vid AstaZeros testanläggning utanför Borås. Här testas alla tänkbara scenarier inom forskning, utveckling och certifiering av framtida trafiksäkerhetssystem.

Vid AstaZeros testanläggning utanför Borås. Här testas alla tänkbara scenarier inom forskning, utveckling och certifiering av framtida trafiksäkerhetssystem. Foto: Johan Bodell/Chalmers

AstaZero är en högteknologisk testanläggning för utveckling av det automatiserade transportsystemet.

Kungen besökte anläggningen under torsdagen för att ta del av hur lösningar kring trafiksäkerhet prövas och utvärderas i en miljö som liknar verklig trafik. Dagen på AstaZero var en gåva till Kungen med anledning av 70-årsdagen förra året.

Ola Benderius, forskare från Chalmers, presenterade den utrustning som den fjärrstyrda personbilen har i bakluckan.

Ola Benderius, forskare från Chalmers, presenterade den utrustning som den fjärrstyrda personbilen har i bakluckan. Foto: Kungahuset.se

AstaZeros anläggning bygger på samverkan mellan akademi, näringsliv och myndigheter. Anläggningen ska fungera som en öppen, internationell plattform för alla berörda parter såsom fordonstillverkare, underleverantörer, myndigheter, vägagenter, universitet och tekniska institut och högskolor.

Namnet AstaZero anspelar på bolagets koppling till nollvisionen i trafiken; en vision som utvecklingen av aktiv säkerhet kan hjälpa till att möjliggöra i framtiden.

Vid demonstrationen av hur lastbilar kan undvika kollision med cyklister som dyker upp i döda vinkeln, genom mjukvarustyrd tvärbromsning.

Vid demonstrationen av hur lastbilar kan undvika kollision med cyklister som dyker upp i döda vinkeln, genom mjukvarustyrd tvärbromsning. Foto: Kungahuset.se

Bolaget ägs av Chalmers tekniska högskola och Rise, Research Institutes of Sweden och stöds av AB Volvo, Volvo Car Corporation, Autoliv, Scania, Västra Götalands­regionen, Borås Stad, Test Site Sweden, Vinnova samt Europeiska regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket.

Till toppen