Kronprinsessan vid Gordon Godman Memorial Lecture 2017

Torsdagen den 21 september närvarade Kronprinsessan vid Gordon Goodman Memorial Lecture 2017 på Kungl. Vetenskapsakademien. Årets föreläsning hölls av Kevin Anderson, professor i energi och klimatförändringar vid University of Manchester.

Kronprinsessan tillsammans med Christina Moberg, Kungl. Vetenskapsakademiens preses, Anders Wijkman Kungl. Vetenskapsakademien och Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms Universitet.

Kronprinsessan tillsammans med Christina Moberg, Kungl. Vetenskapsakademiens preses, Anders Wijkman Kungl. Vetenskapsakademien och Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms Universitet. Foto: Alexander Larsson Vierth/TT

För att hedra minnet av Gordon Goodman, chef för Beijerinstitutet vid KVA från 1977–1989 och chef för SEI 1989–1991, anordnar Stockholm Environment Institute (SEI), tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) och Stockholms Universitet varje år en föreläsning.

Årets föreläsare var Kevin Anderson som är professor i energi och klimatförändringar vid University of Manchester. Han är en av Storbritanniens mest erkända och uppmärksammade klimatforskare och har lång erfarenhet av att kommunicera klimatvetenskap till beslutsfattare, näringsliv, civila samhället och media. Själv har han, av miljöskäl, inte flugit på tolv år.