Drottningen vid konferens om den åldrande befolkningen

Torsdagen den 21 september deltog Drottningen i konferensen Living longer and healthier in an ageing world som hölls på Nobel Forum i Solna.

Drottningen tillsammans med professor Mamoru Mitsuishi, Executive Director and Vice President, The University of Tokyo, professor Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet, professor Ole Petter Ottersen, rektor Karolinska Institutet, och professor Sigbritt Karlsson, rektor KTH.

Drottningen tillsammans med professor Mamoru Mitsuishi, Executive Director and Vice President, The University of Tokyo, professor Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet, professor Ole Petter Ottersen, rektor Karolinska Institutet, och professor Sigbritt Karlsson, rektor KTH. Foto: Yanan Li

Living longer and healthier in an ageing world arrangerades av Karolinska institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet och University of Tokyo.

Både Japan och Sverige står inför utmaningar som rör åldrande befolkningar. De fyra universiteten har alla bidragit till forskningen inom åldringsområdet. Under konferensen möttes forskare från olika discipliner för att bana väg för framtida upptäckter och djupare samarbete.

Drottningen öppnade konferensen och lyfte att senast år 2030 kommer var fjärde person i Sverige att vara 65 år eller äldre och att detta i grunden är en positiv utveckling. Det betyder emellertid också att fler och fler människor kommer att drabbas av demens och andra åldersrelaterade sjukdomstillstånd. Därför måste vi se till att vårt samhälle inte bara åldras, utan också åldras väl. Drottningen framhöll också samarbetet mellan forskare på University of Tokyo och universiteten i Stockholm och att det kommer att leda till viktiga arbeten för Japans och Sveriges befolkning.

Drottningen inledningstalade vid konferensen på Nobel Forum i Solna.

Drottningen inledningstalade vid konferensen på Nobel Forum i Solna. Foto: Yanan Li

År 2018 firar Sverige och Japan 150 år av diplomatiska relationer. Jubileet uppmärksammas genom en rad aktiviteter både i Japan och i Sverige. Konferensen Living longer and healthier in an ageing world är ett led i detta.