Drottningen vid diplomceremoni för Majblomman

Torsdagen den 21 september kom 30 elever från Adolf Fredriks musikklasser till Kungl. Slottet för att ta emot diplom av Drottningen. Drottningen är Majblommans högsta beskyddare.

Drottningen välkomnar eleverna från Adolf Fredriks musikklasser till Kungl. Slottet.

Drottningen välkomnar eleverna från Adolf Fredriks musikklasser till Kungl. Slottet. Foto: Christine Olsson/TT

Eleverna från Adolf Fredriks musikklasser vann Majblommans insamlingstävling 2017, efter att ha sålt majblommor för 530 760 kronor.

Majblomman har funnits sedan 1907 och är Sveriges största barnhjälpsorganisation. Insamlingen pågår under två veckor. Därefter hjälper Majblomman barn på flera sätt under hela året, för att lindra effekten av barnfattigdom och ekonomisk utsatthet. Det sker genom direkta bidrag till enskilda barn, extra tillskott till skolor och föreningar, opinionsbildning, folkbildning, forskning och sommarverksamhet.

Drottningen tillsammans med barn från Adolf Fredriks musikklasser årskurs 5–7 som vann årets insamlingstävling.

Drottningen tillsammans med barn från Adolf Fredriks musikklasser årskurs 5–7 som vann årets insamlingstävling. Foto: Christine Olsson/TT

Drottningen delade även ut diplom till Årets Majblommeförening, Årets Blommande företag och Årets forskare.

Årets Majblommeförening

110-årsjubileet till ära belönades fem lokalföreningar. Samtliga finns i Kungsbacka kommun. Föreningarna bedriver ett klokt och effektivt samarbete som gör att fler barn i kungsbackatrakten får stöd av Majblomman.

Årets Blommande Företag

KappAhl tog emot diplomet för sitt fleråriga samarbete med Majblomman.

Drottningen tillsammans med årets forskare: Marie Kanstrup, Sebastian Waltilla och Malin Rising Holmström.

Drottningen tillsammans med årets forskare: Marie Kanstrup, Sebastian Waltilla och Malin Rising Holmström. Foto: Christine Olsson/TT

Årets forskare

De pengar som samlas in vid försäljningen av Majblomman går också till forskning där barns välbefinnande står i fokus. Marie Kanstrup berättade om sin forskning kring ungdomar med långvarig smärta. Sebastian Waltilla presenterade sin rapport med titeln Kan ljudnivån i förskolan påverka barns hörsel? och Malin Rising Holmström talade om sitt ämne diabetes i skolan – ett projekt med fokus på skolsituationen för barn- och ungdomar med diabetes typ 1.