Drottningen vid konferensen Sverige mot Narkotika

Onsdagen den 20 september deltog Drottningen i konferensen Sverige mot Narkotika, som hölls på stadshotellet i Eskilstuna.

Åke Sétreus, ECAD, kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson och landshövding Liselott Hagberg hälsar Drottningen välkommen.

Åke Sétreus, ECAD, kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson och landshövding Liselott Hagberg hälsar Drottningen välkommen. Foto: Wilma Alhällen

Under onsdagen inleddes den två dagar långa konferensen Sverige mot narkotika. Den samlar engagerade i narkotikafrågan såsom myndigheter, organisationer, folkrörelser och allmänheten.

Drottningen öppnade konferensen och sa:

Det som är det absolut viktigaste för mig är det förebyggande arbetet som vi kan göra tillsammans för barn och unga. Drogprevention måste vara så mycket mer än bara information. Det behövs långsiktiga visioner och engagerade vuxna för att kunna stärka och hjälpa barn och unga att välja en hälsosam livsstil.

Det var därför jag startade organisationen Mentor för drygt 20 år sedan. Mentors uppdrag är att förhindra drogmissbruk bland barn och ungdomar och att främja deras hälsa och välbefinnande. Våra program består av mentorskap – vilket innebär att vi bistår med omtänksamma vuxna som engagerar sig i unga människor och hjälper dem att navigera genom svårigheterna och utmaningarna med att växa upp. Jag ser hur Mentors program ger långvarig positiv effekt.

H. M. Drottningen

Konferensdagarna i Eskilstuna innehåller bland annat presentationer av forskningsresultat och erfarenheter samt utrymme för kunskapsutbyte.

Om Mentor

Mentor är idag en världsledande organisation inom drogprevention, som Drottningen grundade tillsammans med Världshälsoorganisationen (WHO) 1994.

Mentor International är en internationell paraplyorganisation i vilken Mentor Sverige ingår i och samverkar med.

Till toppen