Kungen och Kronprinsessan vid freds- och säkerhets­konferens

Torsdagen den 14 september närvarade Kungen och Kronprinsessan vid Stockholm Security Conference på Artipelag, Värmdö. Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) är värd för konferensen som i år hade temat Secure Cities in an Insecure World.

Kungen och Kronprinsessan tillsammans med riksdagens talman Urban Ahlin, SIPRIs ordförande Jan Eliasson samt Dan Smith, direktör SIPRI. Foto:

Kungen och Kronprinsessan tillsammans med riksdagens talman Urban Ahlin, SIPRIs ordförande Jan Eliasson samt Dan Smith, direktör SIPRI. Foto: Kungahuset.se

Stockholm Security Conference är SIPRIs andra konferens i Stockholm med ämnen relevanta för internationell fred och säkerhet.

Årets tema Secure Cities in an Insecure World berörde vad globala säkerhetstrender innebär för städer och dess invånare, samt att utforska vilka nuvarande och möjliga sätt som städer har till förfogande för att möta dessa.

Konferensen inleddes av Jan Eliasson, ordförande SIPRI, som hälsade välkommen och därefter höll bland andra riksdagens talman Urban Ahlin och Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård anföranden.

Vid dagens första seminarium talade Silvia Francescon, chef European Council on Foreign Relations Rom, Filippo Grandi, FN:s Flyktingkommissarie, och Ulrika Modéer, statssekreterare för internationellt utvecklingssamarbete, kring ämnet Global Security Challenges. Samtalet leddes av Dan Smith, direktör SIPRI.

Under dagen gavs sedan tillfälle för samtal mellan deltagarna och olika föreläsningar hölls. Kungen närvarade bland annat vid ett seminarium om våldsbejakande extremism i europeiska städer. Amir Rostami, Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, var moderator.

Kronprinsessan tog del av ett seminarium om flyktingars socioekonomiska integration: Social and economic integration of refugees and migrants in urban areas of the Global South. Lucy Hovil, International Refugee Rights Initiative, ledde samtalet.

Stockholms internationella freds­forsknings­institut (SIPRI)

SIPRI bildades 1966 efter ett initiativ av statsminister Tage Erlander till minne av Sveriges 150 år långa fred. Det är ett oberoende forsknings­institut med uppgift att studera väpnade konflikter, militärutgifter och vapenhandel samt nedrustning och rustningskontroll.

Institutet tillhandahåller fakta, analyser och rekommendationer, baserade på öppna källor, till beslutsfattare, forskare, media och den intresserade allmänheten. Institutet har en internationell styrelse.