Drottningen vid internationell läkarkongress

Torsdagen den 14 september var Drottningen i Malmö för att invigningstala vid European Society of Neuroradiology, ESNR, internationella kongress för neuroradiologi.

Professor Alex Rovira, professor Pia C Maly Sundgren och Drottningen.

Professor Alex Rovira, professor Pia C Maly Sundgren och Drottningen. Foto: Björn Lindgren/TT

Vid ankomsten till European Society of Neuroradiologys (ESNRs) internationella kongress för neuroradiologi i Malmö togs Drottningen emot av professor Alex Rovira och professor Pia C Maly Sundgren. Under fem dagar samlas över 700 neuro­vetenskapliga specialister från världen över för att dela och sprida kunskap samt att vidareutbilda sig.

Neuroradiologi är en medicinsk specialitet som omfattar diagnostik av sjukdomar i nervsystemet med radiologiska metoder.

Drottningen höll öppningsanförande och lyfte bland annat att under den tid som förflutit sedan ESNR senast hade sitt årsmöte i Sverige, 1992 i Stockholm, har många framsteg gjorts – inte minst inom diagnostik och behandling av patienter med olika neurodegenerativa sjukdomar såsom demens.

Under eftermiddagen närvarade Drottningen vid en rad föreläsningar om demens och Alzheimers sjukdom.