Prinsessan Madeleine vid När livet inte följer manus

Onsdagen den 13 september närvarade Prinsessan Madeleine vid Min Stora Dags seminarium När livet inte följer manus, som hölls på Gröna Lund-teatern i Stockholm. Prinsessan Madeleine är beskyddare av Min Stora Dag.

Prinsessan Madeleine och Min Stora Dags generalsekreterare Hélène Benno.

Prinsessan Madeleine och Min Stora Dags generalsekreterare Hélène Benno. Foto: Min Stora Dag

Min Stora Dag är en rikstäckande organisation som gör skillnad för barn och unga med livspåverkande sjukdomar och diagnoser.

Under onsdagsförmiddagen närvarade Prinsessan Madeleine vid seminariet När livet inte följer manus. Seminariet är en del av Min Stora Dags satsning på att öka förståelse för och kunskap om neuropsykiatriska funktionsvariationer, som exempelvis ADHD och autism, och/eller psykisk ohälsa.

Min Stora Dags generalsekreterare Hélène Benno var moderator och bland talarna fanns Steve Berggren, leg psykolog och specialist i neuropsykologi på KIND, Center of Neurodevelopmental Disorders vid Karolinska Institutet, och personer vars liv förändrats i grunden efter att de fått barn med särskilda behov.

Min Stora Dag har i arbete med att öka kunskapen och acceptans för barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer tagit fram Osynlighetsrapporten, som är en kartläggning av allmänhetens kunskap om och attityder mot personer med ADHD och autism/Asperger.

Resultaten visar att de flesta svenskar känner någon med ADHD och/eller autism i dag, men att den reella kunskapen om diagnoserna fortfarande brister på flera sätt.