Kronprinsessan i möte med Landstormsfonden

Torsdagen den 7 september hade styrelsen för stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond sammanträde på Kungl. Slottet. Kronprinsessan är ordförande i fonden.

Under styrelsemötet som hölls på Kungl. Slottet.

Under styrelsemötet som hölls på Kungl. Slottet. Foto: Kungahuset.se

Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond stödjer ändamål som rör det frivilliga försvarsarbetet.

Historik

I augusti 1914 tog kronprinsessan Margareta initiativ till en kommitté som fick namnet Kronprinsessans Centralråd för landstormens beklädnad och utrustning. Kronprinsessan var ordförande i kommittén. I slutet av 1915 samordnades de olika lokala kommittéerna i en landsomfattande förening, vanligen benämnd Beklädnadsföreningen.

Kronprinsessan Margareta (1882–1920).

Kronprinsessan Margareta (1882–1920). Foto ur Bernadottebibliotekets arkiv.

År 1921, året efter kronprinsessans bortgång, avvecklades Beklädnadsföreningen och Landstormsfonden bildades. Fonden förvaltades av en styrelse med kronprins Gustaf Adolf som ordförande.

Den 1 januari 1996 antog fonden namnet Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond.

Landstorm

Landstormen var de äldre åldersklasserna i en värnpliktsarmé, vilka var tänkta att ingå i territorialförsvaret vid mobilisering.