Kungen och Kronprinsessan vid Royal Colloquiums 25-årsjubileum

Onsdagen den 6 september deltog Kungen och Kronprinsessan i Royal Colloquiums 25-årsjubileum, som hölls på Confidencen, Ulriksdal. Sedan 1992 har Kungen bjudit in forskare och beslutsfattare från olika delar av världen till möten för att diskutera angelägna miljöfrågor.

Kungen välkomnar till Royal Colloquiums 25-årsjubileum.

Kungen välkomnar till Royal Colloquiums 25-årsjubileum. Foto: Henrik Montgomery/TT

I augusti 1992 bjöd Kungen in till det första Royal Colloquium som hölls på Ulriksdals slott. Deltagarna var forskare och beslutsfattare från ideella organisationer, universitet, politik, industri och handel. Under åren har svensk och internationell expertis från olika delar av samhället fortsatt att samlas för att utväxla tankar och lära av varandras erfarenhet och kunskaper.

Kungen och Kronprinsessan anländer till Confidencen tillsammans med Anders Karlqvist. Han har tillsammans med Elisabeth Kessler ansvarat för Royal Colloquium under de 25 åren.

Kungen och Kronprinsessan anländer till Confidencen tillsammans med Anders Karlqvist. Han har tillsammans med Elisabeth Kessler ansvarat för Royal Colloquium under de 25 åren. Foto: Henrik Montgomery/TT

I augusti 1992 bjöd Kungen in till det första Royal Colloquium som hölls på Ulriksdals slott. Deltagarna var forskare och beslutsfattare från ideella organisationer, universitet, politik, industri och handel. Under åren har svensk och internationell expertis från olika delar av samhället fortsatt att samlas för att utväxla tankar och lära av varandras erfarenhet och kunskaper.

”Det är nu ganska precis 25 år sedan vi ordnade det allra första kungliga kollokviet. Då var vi här i närheten, på Ulriksdals slott. Temat var miljö, utveckling och industri, och idén var enkel: att samla en liten skara experter för att samtala om angelägna miljöfrågor. Initiativet föll väl ut. Ja, det blev faktiskt så bra att vi bestämde oss för att fortsätta.” .

”Det är nu ganska precis 25 år sedan vi ordnade det allra första kungliga kollokviet. Då var vi här i närheten, på Ulriksdals slott. Temat var miljö, utveckling och industri, och idén var enkel: att samla en liten skara experter för att samtala om angelägna miljöfrågor. Initiativet föll väl ut. Ja, det blev faktiskt så bra att vi bestämde oss för att fortsätta.” . Foto: Henrik Montgomery/TT

Firandet av Royal Colloquiums 25-årsjubileum hölls på Confidencen, Ulriksdal slottsteater. Kungen hälsade välkommen och sa:

Väldigt mycket har hänt i samhället på 25 år – och det har även i hög grad påverkat vår syn på miljön. Den geopolitiska kartan har ritats om. Den europeiska unionen har tillkommit som en viktig faktor. Teknikutvecklingen har varit dramatisk. Och, inte att förglömma: vi har faktiskt blivit två miljarder fler på vår jord.

Vissa problem som diskuterades för ett par decennier sedan är inte längre aktuella på samma sätt. Jag kan påminna om försurning av våra sjöar, förtunningen av ozonskiktet eller hotet från miljögifter som DDT. Samtidigt har andra utmaningar blivit allt mer påtagliga. Det viktigaste exemplet är utan tvekan klimatförändringarna. Här har forskning och beslutsfattande en uppgift som kräver kunskap och samarbete. Inte minst på det internationella planet.

H.M. Konungen

Därefter talade Sverker Sörlin, idéhistoriker, professor i miljöhistoria och författare. Ämnet var Miljöfrågan i ett historiskt perspektiv – från tyst vår till hållbarhet. Sverker Sörlin talade om hur medvetenheten kring miljöfrågan växt fram, från andra världskriget till idag; från att upptäckas till att institutionaliseras till att idag vara en del av samhället och politiken.

Efteråt samtalade Sverker Sörlin med Thomas Rosswall, mikrobiolog och direktör, och Bo Kjellén, diplomat och före detta ordförande i FN:s klimatförhandlingar. Bo Kjellén var under flera år Sveriges chefsförhandlare i de globala klimatförhandlingarna. Under samtalet lyftes bland annat behovet av att arbeta långsiktigt – det här är ett ansvar som sträcker sig långt in i framtiden – och att fler måste involveras och engageras som till exempel civilsamhället och städer.

Kronprinsessan i samtal med utrikeskommentator Erika Bjerström och Christer Sturmark.

Kronprinsessan i samtal med utrikeskommentator Erika Bjerström och Christer Sturmark. Foto: Kungahuset.se

Efter en paus fortsatte eftermiddagen med ämnet Miljö – en samhällsfråga. Hur ser dagens agenda ut?. Darja Isaksson, strateg inom digital transformation, Åke Iverfeldt, vd för Mistra Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, och utrikeskommentator Erika Bjerström talade kring de ödesdigra konsekvenserna av klimatförändringarna, som är en realitet idag. Men också om framsteg som görs, om behovet av att arbeta tillsammans och om hur vi bättre ska utnyttja den stora potential som digitaliseringen utgör när det kommer till att sprida kunskap.

Åke Iverfeldt, Erika Bjerström och Darja Isaksson talar kring ämnet ”Miljö – en samhällsfråga. Hur ser dagens agenda ut?”

Åke Iverfeldt, Erika Bjerström och Darja Isaksson talar kring ämnet ”Miljö – en samhällsfråga. Hur ser dagens agenda ut?” Foto: Kungahuset.se

Dagen avrundades av Johan Kuylenstierna, naturgeograf och chef för Stockholm Environment Institute, och Marie Jurisoo, forskare Stockholm Environment Institute, som talade kring Arvet – vilket är budskapet till nästa generation?. Bland annat lyfte de att viktiga ämnen för framtiden är hållbara städer, inflyttningen till dem fortsätter, och empati och solidaritet.

Skådespelaren Andreas T Olsson avslutade med en reflektion över vår tid. För den musikaliska underhållningen stod Lilla Akademien.

Royal Colloquium


I samband med jubileet släpptes även boken En värld i förändring. I den berättar Kungen om tjugofem års erfarenhet av att ordna kungliga miljökollokvier.

Ämnen för kollokvierna

1992

Lösningar för att skydda tropiska och subtropiska kustområden från ytterligare utarmning av marina resurser.

1993

Kolflöden i tropiska och subtropiska kustområden.

1994

Politiska ansatser till hållbar utveckling – att gå från att veta till att handla.

1996

Lantbruk och uthållighet.

1999

Arbete, miljö och utveckling: Nycklar till utrotning av fattigdom.

2003

Bergsområden som global resurs.

2005

Arktis under stress: En smältande tundra.

2007

Klimatförändringar i det förgångna: Mänskliga överlevnadsstrategier.

2009

Energi, vatten och mat.

2011

Framtidens urbana värld.

2013

En värld i förändring: En ny kartbild.

2016

Miljöfrågor i dagens samhälle och handlingsalternativ.